Nästan hälften av USA:s militär tror på krig mot Ryssland eller Kina nästa år

publicerad 20 oktober 2018

Enligt en undersökning tror 46 procent av USA:s militära personal att USA under 2019 kommer dras in i ett större krig med Ryssland och Kina. Uppfattningen har stigit från 5 procent till 46 procent på bara ett år.

Undersökningen, som utfördes av tidningen Military Times, vände sig till soldater och befäl i aktiv tjänst och som är läsare av Military Times. Respondenterna kunde svara anonymt. Uppfattningen är att det allt mer ansträngda läget i världen med Ryssland och Kina som primära motståndare drar USA in i väpnade konflikter beskrivet som ”ett större krig”.

Fortfarande tror 50 procent av de som besvarat undersökningen att USA inte kommer att dras in i ett större krig, men antalet sjunker raskt. Samma undersökning från 2017 visar att 28 procent var osäkra på svaret på frågan om framtiden. De antal personer som var osäkra 2017 sjönk till blott 4 procent i undersökningen år 2018 och antalet som hade en mer positiv syn på framtiden sjönk från 67 procent till 50 procent.

När de tillfrågade ombads bedöma vilka länder som var USA:s mest troliga fiender i en framtida väpnad konflikt pekades Ryssland (71 procent) och Kina (69procent) ut, men Kina var det land som soldaterna ansåg hade ökat mest som potentiell fiende. Ökningen var på hela 24 procent jämfört med 2017.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats på NewsVoice.




Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.