Myten som sprids av Microsoft: “Fler amerikaner döda av coronaviruset än i andra världskriget”

Desinformationen i medierna

publicerad 14 december 2020
- av Isac Boman

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I en starkt tendentiös och vinklad artikel påstår Microsofts MSN News att fler amerikaner nu har dött av coronaviruset än som stupade andra världskriget. Påståendet är dock direkt felaktigt och saknar vetenskapligt stöd.

Enligt Microsoftägda MSN News har 291 754 amerikaner nu dött av coronaviruset – jämfört med 291 557 amerikaner som stupade i andra världskriget. Webbtidningen hävdar också explicit att fler amerikaner nu har dött av coronaviruset än av strider i andra världskriget – det blodigaste kriget i världshistorien.

MSN:s häpnadsväckande påstående stämmer dock inte. Faktum är att bara sex procent av de knappa 300 000 dödsfallen har coronaviruset som enda dödsorsak. Primärt handlar det om svårt multisjuka och äldre människor med andra sjukdomar som diagnosticerats även med coronaviruset eller covid-19, men inte nödvändigtvis avlidit på grund av den sistnämnda orsaken.

Amerikanska CDC skriver själva i sin sammanställning av statistiken att coronaviruset varit den enskilda dödsorsaken i blott sex procent av fallen, och att de avlidna amerikanerna i genomsnitt hade 2,9 andra svåra sjukdomar som bidragit till deras frånfälle. Bland annat handlar det om människor som avlidit av lunginflammation, kroniska andningssjukdomar och hjärtattacker – men som därtill bedömts vara smittade av coronaviruset och av MSN därför felaktigt presenteras som “coronadödsfall“.

Nya Dagbladet rapporterade om den oärliga journalistiken och klassificeringen av dödsoffer i USA redan i september. De då flitigt massmedialt använda uppgifterna om 153 000 amerikanska coronadödsfall var felaktiga och handlade istället om 9000 amerikaner med coronaviruset som fastslagen dödsorsak, och där övriga 144 00 hade helt eller delvis andra bakomliggande orsaker.

En uppdaterad analys visar att 153 504 människor som registrerats som bekräftat smittade hade avlidit vid månadsskiftet. Dock hade endast 6 procent av dessa eller totalt 9210 individer dött av viruset, medan det i övriga fall funnits allvarliga och livshotande sjukdomar samt hög ålder som spelat in och som lett till personernas död. 90 procent av dödsoffren bodde exempelvis på ålderdomshem och hade inte lång förväntad levnadstid kvar.”, kunde konstateras vid tillfället.

Redan under lång tid har det varit känt att statistiken blandats ihop – där avlidna som diagnosticerats med coronaviruset har dött av helt andra orsaker friskt blandats ihop med avlidna av själva viruset. Trots detta väljer alltså MSN och en uppsjö av övriga mainstreammedier som följt efter de falska nyheterna att fortsättningsvis vilseleda och sprida desinformation till sina läsare om virusets dödlighet.

Microsoft-artikeln fortsätter med sensationella påståenden som att coronaviruset redan i maj hade dödat fler amerikaner än alla amerikanska krig sedan andra världskriget, och att coronadödssiffrorna idag är på samma nivå som hälften av dödsoffren under det amerikanska inbördeskriget. Även dessa båda påståenden är alltså felaktiga och saknar verklighetsförankring.

Noteras kan att Microsofts grundare, långvarige styrelseordförande och nuvarande rådgivare, ultraglobalisten Bill Gates, varit tungt profilerad i coronakrisen. Personligen har han exempelvis inte bara varit ledande i utvecklingen av så kallade coronavacciner, utan även varit medarrangör till den ökända övningen Event 201 – som i samarbete med bland annat World Economic Forum simulerade en coronapandemi i oktober 2019 – flera månader före de första rapporterna om smittspridningen i Kina ägde rum.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!