Mystisk minskning av coronafall i Indien

publicerad 19 februari 2021
- av Markus Andersson

I höstas såg det ut som att Indien skulle passera USA som det land med högst smittotal, men nu har istället antalet bekräftade fall minskat med 90 procent. Forskare och experter misstänker att indierna i praktiken har uppnått flockimmunitet på naturlig väg.

Daily Mail skriver att omkring 100 000 nya coronafall dagligen registrerades i september – men att antalet fall nu är nere på runt en tiondel av den siffran. Forskarna vet dock inte vad den extrema minskningen beror på.

Man noterar att Indien förvisso lagt mycket fokus på social distansering och maskbärande, men att detta inte är tillräckligt för att förklara en minskad smittspridning på hela 90 procent.

Vissa experter tror istället att trängseln i Indien gjort att landets befolkning uppnått flockimmunitet. Deras hypotes är att viruset inte längre smittar i särskilt hög utsträckning i städerna utan istället numera återfinns i den mer glesbefolkade landsbygden där flockimmuniteten ännu inte är uppnådd.

En färsk undersökning visar att minst 56 procent av invånarna i Delhi har utvecklat antikroppar, men den verkliga siffran kan vara betydligt högre än så och tillräcklig för att smittspridningen ska stanna av helt av sig självt.

Forskare pekar också på att Indien har en betydligt yngre befolkning än de flesta västerländska nationer och att genomsnittsåldern är under 30 år. Detta tillsammans med mindre fetma och andra livsstilssjukdomar än i Väst kan också påverka att färre blir allvarligt sjuka eller dör i viruset, menar man.

Man noterar också att enbart 20 procent av dödsfallen i Indien certifieras av läkare, vilket innebär att man har svårt att med säkerhet veta exakt vad de flesta dödsfall i landet beror på.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!