Utrikes

Litauen och Rumänien tillät CIA:s hemliga fängelser på sin mark

Litauen och Rumänien bröt mot det europeiska förbudet mot tortyr då de tillät CIA att driva hemliga fängelser innanför sina gränser. Detta hävdar den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter.

Länderna blev anklagade av Abu Zubaydah och Abd al-Rahim al-Nashiri som båda är amerikanska fångar. De båda blev intagna i samband med elfte september-attackerna och hålls för tillfället inlåsta i Guantanamo Bay.
Litauen ska ha haft ett CIA-fängelse från februari 2005 till mars 2006, i vilket Abu Zubaydah ska ha suttit fängslad. Rumänien ska ha haft ett liknande fängelse mellan september 2003 och november 2005, i vilket Abd al-Rahim al-Nashiri ska ha suttit fängslad.

De båda fångarna vittnar om användandet av ögonbindel och huva, isolering, ständigt användande av fotkedjor och utsättandet för ljud och ljus, rapporterar Euronews.

Rätten drog slutsatsen att myndigheterna i båda länderna har samarbetat med USA och känt till syftet med fängelserna.

Således har länderna brutit mot artikel tre i Europakonventionen för mänskliga rättigheter, som förbjuder tortyr och “inhuman och förnedrande behandling eller bestraffning”.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!