Kanada pausar dödshjälp för psykiskt sjuka

publicerad 5 februari 2024
- av Sofie Persson
Personer med exempelvis depression ska kunna ansöka om assisterat självmord.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


6370 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Kanada har försenat utvidgandet av sitt program för assisterat självmord till personer som enbart lider av psykisk sjukdom. Orsaken är man säger sig behöva mer tid för att förbereda hälsomyndigheter för lagändringarna.

Landet har sedan 2016 antagit Medical assistance in dying (MAID) för de som “har befunnits berättigad till att få hjälp av en läkare med att avsluta sitt liv”. Lagen gäller idag endast för personer som lider av en allvarlig sjukdom eller liknande som orsakar stort eller obotligt  lidande. Däremot har vissa delar av lagen kritiserats bland annat efter att människor ansökt om assisterat självmord på grund av att de inte har råd med den vård som krävs för sin sjukdom, och att samhället inte tillhandahåller det. Två kvinnor fick bland annat godkänt om dödshjälp enbart på grund av ekonomiska skäl.

Den kanadensiska regeringen har dock sedan en tid tillbaka haft planer på att inkludera psykiska sjukdomar i dödshjälpslagen. Planerna har skapat kritik bland medborgarna där åtskilliga ifrågasätter beslutet. Parlamentarikern Ed Fast anklagade bland annat premiärminister Justin Trudeau för att införa en “dödskultur” bland medborgarna.

Lagändringarna, som först fastställdes under mars 2024, pausas nu av den kanadensiska regeringen. Anledningen är att man anser att hälsosystemet i landet inte är redo för utvidgandet. Istället planerar man att fastställa lagändringen under 2027.

Vi har hört högt och tydligt att hälso- och sjukvårdssystemet ännu inte är redo för MAID där det enda underliggande tillståndet är psykisk sjukdom, säger hälsoministern Mark Holland.

Brist på sakkunniga

Förlängningen av tidsramen ska ge provinserna mer tid att förbereda och utveckla sina sjukvårdssystem. Dessutom finns det för närvarande inte tillräckligt med läkare och psykiatriker för att utvärdera psykisk sjukdom.

Vi vet att psykisk ohälsa kan orsaka verkligt lidande. Därför är det en prioriterad fråga för vår regering att stödja den psykiska hälsan och välbefinnandet hos människor i Kanada, säger Ya’ara Saks, ministern för mental hälsa och beroendefrågor och biträdande hälsominister, i ett pressmeddelande.

Att inkludera psykiska sjukdomar i lagen skulle innebära att vem som helst som anses lida av en psykisk sjukdom kan ansöka om dödshjälp hos staten. Detta gäller även de med sjukdomar som inte är permanenta. I Belgien har man en liknande lag, där exempelvis en 23-årig kvinna tilläts ta sitt liv genom assisterat självmord på grund av psykisk ohälsa.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!