Inga problem att utvisa icke-danska brottslingar

publicerad 7 september 2020
- av Per Nordin
Det är fritt fram att utvisa kriminella invandrare.

Danmarks nationella institut för mänskliga rättigheter slår fast att det går utmärkt att utvisa kriminella utlänningar utan att man bryter mot några internationella regler.

När invandrare begår grova brott men ändå inte utvisas så hänvisas det ofta till mänskliga rättigheter och att deras ursprungsländer skulle hantera de brottsbelastade migranterna på ett sådant sätt som är oförenligt med de dokument och riktlinjer som Danmark har lovat att räta sig efter – och man påstår ofta att utvisningar bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Detta stämmer dock inte, menar Danmarks nationella institut för mänskliga rättigheter. Tvärtom finns det gott om utrymme för att utvisa kriminella element men ändå inte bryta mot några internationella regelverk.

Man når denna slutsats efter att ha granskat cirka 400 beslut från Europadomstolen och där det tydligt framgår att denna accepterar utvisning som konsekvens för brott i betydligt högra utsträckning än vad danska domstolar gör. Dessutom är det enligt Europadomstolen också helt okej att utvisa kriminella utlänningar som antingen är födda i Danmark eller som kom till Danmark som mycket små barn.

Mänskliga rättigheter får ofta skulden när en brottsling inte utvisas från Danmark, men vår analys visar att de danska domstolarna deporterar grovt kriminella i mycket mindre utrsträckning än vad Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna gör”, konstaterar man i ett uttalande.

I slutet på året tar Danmark över ordförandeskapet för Europarådet och man har lovat att man ska titta på Europadomstolens praxis kring mänskliga rättigheter.

– Vi uppmanar regeringen att mer exakt förklara hur den vill strama åt politiken. Vår analys visar att det faktiskt finns handlingsutrymme för att skärpa straffen i vissa av de mer allvarliga fallen utan att regeringen behöver ändra något i det europeiska systemet för mänskliga rättigheter
, säger Jonas Christoffersen på Danmarks nationella institut för mänskliga rättigheter.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.