Forskare: “Över 186 000 kan ha dött i Gaza”

Situationen vid Gazaremsan

publicerad 10 juli 2024
- av Markus Andersson
En skadad palestinsk man förs till sjukhus i Jabalia.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Omkring 37 000 palestinier har enligt myndigheternas data dödats sedan Israel invaderade Gaza. En uppskattning publicerad i den brittiska medicinska tidskriften The Lancet gör dock gällande att att de verkliga dödstalen i Gazakonflikten kan vara flerdubbelt högre och uppgå till över 186 000 människor – motsvarande åtta procent av hela territoriets befolkning.

I artikeln som bär titeln Counting the dead in Gaza: difficult but essential, argumenterar författarna för att antalet rapporterade dödsfall med stor sannolikhet är betydligt färre än det verkliga antalet – inte minst eftersom cirka 35 procent av alla byggnader i Gaza har totalförstörts och ett stort antal kroppar av allt att döma fortfarande ligger begravda i rasmassorna – uppskattningsvis fler än 10 000.

Man betonar också att det i de officiella rapporterna och i medierapporteringen enbart fokuseras på palestinier som dör av direkta skador orsakade genom våld – medan man i hög utsträckning väljer att ignorera de många indirekta dödsfallen som orsakas av olika sjukdomar, svält och vattenbrist, inte minst då de flesta hjälporganisationer har valt eller tvingats att lämna regionen. De indirekta dödsfallen är vanligtvis många fler än de som dödas av kulor och bomber, påpekar man.

I de senaste konflikterna har de indirekta dödsfallen varit mellan tre och 15 gånger fler än de direkta dödsfallen. Om man tillämpar en konservativ uppskattning om fyra indirekta dödsfall per ett direkt dödsfall. För de 37 396 rapporterade dödsfallen, är det inte osannolikt att uppskatta att upp till 186 000 eller ännu fler dödsfall kan hänföras till den nuvarande konflikten i Gaza”, står det att läsa.

Om man använder 2022 års uppskattning av befolkningen i Gazaremsan på 2 375 259 skulle detta motsvara 7-9 procent av den totala befolkningen i Gazaremsan”, konstaterar man.

“Eldupphör nödvändigt”

Författarna menar därför att ”ett omedelbart och brådskande eldupphör i Gazaremsan är nödvändigt” – tillsammans med leveranser av medicin, mat, rent vatten och ”andra resurser för grundläggande mänskliga behov”.

Samtidigt finns det ett behov av att dokumentera omfattningen och arten av lidande i denna konflikt. Att dokumentera den verkliga omfattningen är avgörande för att säkerställa historisk ansvarighet och erkänna den fulla kostnaden för kriget. Det är också ett rättsligt krav. De interimistiska åtgärder som fastställdes av Internationella domstolen i januari 2024 kräver att Israel ’vidtar effektiva åtgärder för att förhindra förstörelse och säkerställa bevarande av bevis som rör anklagelser om handlingar som omfattas av folkmordskonventionen’”, noterar man vidare.

Idag är Gazas hälsoministerium det enda organ som för officiell data över antalet dödade palestinier, samtidigt som de själva inte har kontroll över stora delar av sitt territorium och på grund av den israeliska militärens närvaro saknar möjlighet att genomföra omfattande undersökningar, vilket också bidrar till att de inrapporterade siffrorna är mycket osäkra.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!