FN: “Klimatflyktingar” bör inte åläggas återvända

publicerad 22 januari 2020
- av Isac Boman
Fiskare i Kiribati.

Migranter som lämnat sina hemländer med anledning av klimatförändringar bör inte åläggas att återvända av deras värdnationer. Det menar en FN-kommitté i ett vägledande beslut.

Beslutet från en kommitté för FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, gäller en man från Kiribati i Stilla havet som överklagat ett avslag till fortsatt uppehälle i Nya Zeeland.

Han menar att klimatförändringar tvingat honom att fly från atollen Tarawa, som är Stilla Havs-republikens huvudstad där över 50 000 invånare är bosatta. Enligt en kommentar från honom från 2016 ska atollen bli obeboelig om 10 till 15 år till följd av höjda havsnivåer och landkonflikter som beror på klimatförändringar.

Eftersom mannens liv inte kan konstateras vara i omedelbar fara, avgjorde kommittén till fördel för Nya Zeeland, men man reserverar sig också i sitt utlåtande om att klimatrelaterade orsaker kan utgöra tillräckligt skäl för asyl.

Nya Zeelands åtgärd är mer som att tvinga en drunknande person tillbaka till ett sjunkande skepp, med “motiveringen” att det trots allt finns andra passagerare ombord.” säger bland annat en av kommitténs medlemmar i en personlig kommentar om beslutet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!