FBI extremiststämplar Trump-anhängare

publicerad 9 oktober 2023
- av Isac Boman
Donald Trump håller valmöte i Greenville, South Carolina 2020.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Den federala polismyndigheten har lagom inför presidentvalet nästa år skapat en ny kategori “extremister” att kartlägga och bekämpa – nämligen Donald Trumps mest hängivna och lojala anhängare.

Enligt Newsweek ska regimkritiska republikaner bekämpas med delvis samma metoder som USA tidigare använt för att krossa terroristgrupper som al-Qaida.

Extremistkategorin kallas för AGAAVE – akronym för ”anti-government, anti-authority violent extremism” och de som utreds är personer som påstås ägna sig åt ”främjande av politiska och/eller sociala agendor”.

New York Posts James Bovard pekar på att formuleringarna och definitionerna är mycket luddiga och att alla som ifrågasätter Biden-administrationens politik riskerar att extremiststämplas. Man noterar att FBI är skyldiga att ha – eller åtminstone påstå sig ha solid information innan man inleder en brottsutredning, men byrån behöver däremot nästan ingen konkret information alls för att inleda en ”bedömning” eller en ”analys” som leder till att en person stämplas som extremist.

Under 2021 genomfördes över 5500 ”bedömningar” om inhemsk terrorism – en tiofaldig ökning sedan 2017 och en femtiofaldig ökning sedan 2013. Enligt den grävande journalisten William Arkin är dessa ”bedömningar” det närmaste inhemskt spionage som finns i USA, och någonting FBI helst undviker att prata högt om.

Oliktänkande blir terrorister

Det finns också mycket som tyder på att makthavarnas efterfrågan på terrorister vida överstiger den faktiska inhemska tillgången, något en högt uppsatt federal tjänsteman vittnat om för Newsweek.

– Vi har blivit alltför benägna att stämpla allt vi inte gillar som extremism, och sedan alla extremister som terrorister.

FBI-visselblåsaren Steve Friend är inne på samma spår och menar att det finns ”en övertygelse om att halva landet är inhemska terrorister och att vi inte kan prata med dem”.

– Det finns en grundläggande tro att om du inte uttrycker det vi håller med om … så är du fienden.

Trump utmålas som farligt hot

De senaste åren har Biden-administrationen utmålat Donald Trump och hans rörelse som ett existentiellt hot mot den amerikanska demokratin och varnat om de påstådda riskerna för inhemsk terrorism och våldsdåd kopplade till valkampanjen 2024.

– Donald Trump och MAGA-republikanerna är ett hot mot själva själen i detta land, deklarerade Joe Biden själv förra året.

Liknande utspel har kommit från Bidens tillsatta underordnade och stabsmedlemmar där man gång på gång pekat ut Donald Trump och hans följare som farliga och ett hot mot USA som nation som måste stoppas.

James Bovard ser likheter mellan att godtyckligt ”extremiststämpla” politiska motståndare och hur kända krigsmotståndare behandlades under Vietnamkriget. Då var det vanligt att FBI-agenter sökte upp och ”intervjuade” krigsmotståndare för att sprida paranoia och rädsla och skapa en bild av att det fanns FBI-agenter bakom varje hörn.

Ju mer paranoida Trumps anhängare blir, desto lättare blir det för lag Biden att utmåla dem som faror för samhället”.

Han är också orolig över att detaljerna om FBI:s ”hemliga krig” mot politiska motståndare inte hinner komma till allmänhetens kännedom förrän långt efter att presidentvalet redan avgjorts.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!