Utrikes

EU inför strängare vapenlagar

Efter terrorattentaten i Paris har EU-kommissionen snabbeslutat om strängare vapenlagar i EU. Men lagändringen har mött hård kritik.

Många jägare är oroade över de skärpta vapenlagarna

I det åtgärdspaket som EU-kommissionen antog ingår lagändringar som ska göra det svårare att förskaffa sig skjutvapen inom EU samt att registreringen över vapnen utökas.

Vi föreslår striktare kontroller av försäljning och registrering för skjutvapen, samt starkare regler för att inaktivera vapnen, sade Jean-Claude Juncker, ordförande för EU-kommissionen, i ett pressmeddelande.
Bland annat kommer särskilda semiautomatiska vapen att förbjudna för medborgarna att äga inom EU. Tidigare i månaden gav Sveriges inrikesminister Anders Ygeman (S) sitt stöd till skärpta vapenlager inom EU.

Men EU-kommissionens skärpta vapenlagar har också mötts av kritik. Bland annat av jägare och sportskytteföreningar som är oroade över att lagarna kan inskränka deras aktiviteter.

“Följaktligen måste de terrorbekämpande insatserna riktas mot att förhindra terrorister, extremister och brottslingar från att inneha olagliga vapen, inte medborgarna som följer lagen och som utsätts för noggranna bakgrundskontroller”, skriver den europeiska sammanslutningen av föreningar för jakt och bevarande (FACE) i ett pressmeddelande.

Vidare skriver FACE att man är starkt emot EU-kommissionens beslut att förbjuda försäljning av lagliga maskingevärslikande semiautomatiska vapen.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!