Danmark lagstiftar mot ”antidemokratiska donationer” från utlandet

publicerad 16 mars 2021
- av Per Nordin
Mattias Tesfaye.

Danmark vill få bukt med den utländska finansieringen av landets moskéer från bland annat länder som Saudiarabien och Qatar. Därför har man antagit en ny lag som innebär ett stopp för vad man kallar ”antidemokratiska donationer”.

I Danmark finns redan ett förbud mot att muslimska hatpredikanter ska få resa in i landet. Nu kommer ytterligare ett steg för att försöka förhindra den radikala islamismen från att växa sig starkare. Man inför ett förbud mot utländska donationer till moskéer som ”undergräver demokratin” och ”grundläggande mänskliga rättigheter”, rapporterar Doku.

Redan i början av 2018 trädde en lag i kraft som innebär att erkända trossamfund måste upprätta och göra sina årsredovisningar offentliga på Trossamfundsregistrets hemsida. I årsredovisningarna måste trossamfunden redovisa om de tagit emot donationer som från samma givare som överstiger 20.000 danska kronor. En sådan donator ska redovisas med namn och adress.

Nu har lagen skärpts ytterligare. I korthet innebär lagen att utlännings- och integrationsministern enligt en viss ordning kan sätta upp ”demokratiskadlig”a fysiska och juridiska personer på en så kallad förbudslista. Tar man emot pengar från en ”förbjuden” donator ska pengarna returneras. Om pengarna inte returneras blir straffet böter.

Danmarks invandrings- och integrationsministern Mattias Tesfaye säger följande i ett pressmeddelande:

Idag finns det extrema krafter utomlands som försöker vända våra muslimska medborgare mot Danmark och därmed dela vårt samhälle. Under de senaste åren har media rapporterat om danska moskéer som mottagit miljoner från bland annat Mellanöstern. Regeringen kommer att motsätta sig detta.

Detta lagförslag är ett viktigt steg mot kampen mot de extrema islamisternas försök att vinna mark i Danmark. Med detta kan vi ta en riktad inställning till donationerna som undergräver de värderingar som det danska samhället bygger på.

Lagförslaget kommer inte att lösa alla problem som extrema islamister och antidemokratiska krafter kan ge upphov till. Men det är ett bra steg på vägen, och det kommer att vara en fördel för samhället varje gång vi kan stoppa en antidemokratisk donation i Danmark.

Noteras kan att lagen inte är begränsad till islamistiska föreningar utan utgår från regeringens förbudslista och teoretiskt sätt därför även kan tillämpas för penningtransaktioner från andra källor.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!