Biden-administrationen storsatsar på att bekämpa antisemitism

publicerad 7 juni 2023
- av Isac Boman
Joe Biden utmålar antisemitismen som ett mycket stort hot mot USA

Den amerikanska demokratin och det judiska samfundet i USA påstås vara under hot av en framväxande antisemitism. Nu lanserar president Biden och hans administration ett omfattande program med över 100 åtgärder i uttalat syfte att bekämpa denna och skydda den judiska minoriteten.

Bland annat uppmanas sociala medieplattformar att bannlysa påstådda antisemiter. Skolor, arbetsplatser, museer, etablissemangsmedier och bibliotek kommer att fokusera ännu mer på påstådd antisemitism än tidigare.

I ett pressmeddelande skriver Vita huset att USA på senare tid har ”upplevt en alarmerande ökning av antisemitiska incidenter” och att judar, trots att de bara utgör 2,4 procent av befolkningen, också utsätts för 63 procent av de religiöst motiverade hatbrotten i landet.

Även om antisemitiska incidenter mest direkt och intensivt drabbar det judiska samfundet, hotar antisemitismen oss alla. Antisemitiska konspirationsteorier underblåser andra former av hat, diskriminering och fördomar – inklusive diskriminering av andra religiösa minoriteter, rasism, sexism och anti-lgbtqi+-hat. Antisemitismen försöker skilja amerikaner från varandra, undergräver förtroendet för myndigheter och icke-statliga institutioner och undergräver vår demokrati”, hävdas det vidare.

Därför har den särskilda kommitté mot antisemitism som Biden tillsatt tagit fram över 100 nya åtgärder som ska genomföras för att motverka den påstått hotande antisemitismen och man kräver att kongressen godkänner nya lagar för att lättare kunna bekämpa denna.

Man kommer också att samarbeta med judiska lobbyorganisationer som Anti-Defamation League, American Jewish Committee, Black Jewish Entertainment Alliance och Foundation to Combat Antisemitism i detta syfte – men också grupper som representerar andra etniska och religiösa grupperingar.

Högsta prioritet

I korthet har strategin fyra övergripande mål: att öka medvetenheten om och förståelsen för antisemitism, inklusive dess påstådda hot mot USA, och att öka uppskattningen för det judiska amerikanska arvet, att förbättra säkerheten för judiska samfund, att vända den påstådda normaliseringen av antisemitism och motverka antisemitisk diskriminering samt att bygga solidaritet ”över samfundsgränserna” och kollektiva åtgärder för att motverka antisemitism.

Alltför många amerikaner känner inte igen antisemitismen och förstår inte dess hot mot vårt samhälle. Den amerikanska regeringen kommer att utnyttja våra samlade resurser för att öka kunskapen om antisemitism och dess hot mot demokratin, Förintelsen och judarnas bidrag till det amerikanska samhället”, påstås det.

I strategin ingår att kongressen, lokala regeringar, techjättar, andra storföretag och religiösa ledare gemensamt fokuserar på att bekämpa ”hat riktat mot judar”.

Techjättarna ombeds också att etablera ”nolltolerans” mot påstått antisemitiskt innehåll på sina plattformar och permanent bannlysa användare som bedöms sprida antisemitism.

USA:s förintelsemuseum ska vidare lansera ett forskningscentrum för utbildningar om antisemitism och stora idrottsklubbar och ligor ombeds använda sina plattformar för att lobba mot antisemitism.

Vidare kommer Vita huset att bjuda in privatpersoner som ska berätta hur de ”allierat sig” med religiösa eller etniska samfund som inte är deras eget. Även i skolorna kommer större fokus att läggas på antisemitism, så även på arbetsplatser, museum, i massmedia samt i bibliotek – samtidigt som federala myndigheter också ska inkludera utbildningar om antisemitism i sina träningsprogram.

Vill bryta ”normaliseringen”

Vad gäller att öka säkerheten och tryggheten för det judiska samfundet kommer rättsvårdande myndigheter att fortsätta ”prioritera” att bekämpa just sådant som klassas som hatbrott. FBI och landets nationella center för terroristbekämpning kommer att genomföra en årlig bedömning om ”antisemitiska drivkrafter för transnationell våldsbejakande extremism” som ska delas vidare med techjättarna och andra icke statliga aktörer.

För att vända ”antisemitismens normalisering” kommer Biden-administrationen först och främst att själva högljutt fördöma alla former av antisemitism – och sedan uppmana alla andra samhällsaktörer att göra sammalunda.

Man vill också att kongressen ska göra det möjligt att ägarna till sociala medieplattformar hålls ansvariga för antisemitiskt innehåll och att man med hjälp av algoritmer gömmer undan och manipulerar vad som beskrivs som ”hatiskt innehåll” så att användarna inte längre kan se detta.

Judiska lobbygrupper applåderar Biden-administrationens ansträngningar och Amy Spitalnick, vd för Jewish Council for Public Affairs menar att ”judisk säkerhet är oupplösligt kopplad till säkerheten för andra samhällen och hälsan och livskraften i vår mångrasliga demokrati”.

Vice president Kamala Harris make Doug Emhoff är själv jude och har blivit Biden-administrations ansikte utåt i kampen mot antisemitism.

– Jag känner till rädslan. Jag känner till smärtan. Jag känner till den ilska som judar lever med på grund av denna epidemi av hat, kommenterar han.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!