Inrikes

Hans Sternlycke: Vetenskap och Folkbildning utsatt för sin egen medicin

Kultur Föreningen Vetenskap och Folkbildning försöker hindra spridandet av andra åsikter än vad man anser som vetenskapligt etablerad sanning. NewsVoice har rapporterat om en PR-kupp de utsatts för. Wikipedia, uppslagsverket på nätet som tas fram av ideella krafter vilka också självreglerar artiklarnas vederhäftighet, har utsatts för raderingar och rättningar från medlemmar i Vetenskap och Folkbildning. Därför […]


Steget efter

Annons: