Inrikes

Statliga mediestödet

Foto: Faksimil/Regeringen

SD-ledamot kritisk till godtyckligt mediestöd

Inrikes Finns risk att tidningar låter bli att rapportera om vissa ämnen eftersom de annars riskerar att gå miste om stödet, konstaterar Martin Kinnunen.


Steget efter