SD-ledamot kritisk till godtyckligt mediestöd

Statliga mediestödet

publicerad 18 mars 2021
- av Markus Andersson
Martin Kinnunen (SD).

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I en interpellationsdebatt med kulturminister Amanda Lind (MP) menar Martin Kinnunen (SD) att det är djupt olämpligt att Myndigheten för Press Radio och TV (MPRT) har rätt att godtyckligt neka publikationer mediestöd genom att bedöma deras innehåll. Kinnunen lyfter bland annat fram avslaget NewsVoice fick med motiveringen att man “släpper fram skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet”.

SD-ledamoten menar att regeringen har valt att gå en mycket farlig väg och att befogenheten att godtyckligt neka tidningar stöd kan leda till att tidningar aktivt väljer att inte publicera visst material eller rapportera om vissa frågor eftersom de annars riskerar att förlora möjligheten till stöd, något som också hotar pressfriheten.

– Med en sådan här föreskrift som i förlängningen bygger på förordningen så är jag oroad för att tidningarna blir rädda för att publicera viss information, helt enkelt, och det skadar ju tilltron till pressfriheten i Sverige och det gör mig djupt oroad, konstaterar han.

Istället anser Kinnunen att det ska vara en mer kvantitativ bedömningsgrund som utgår mer från mängden publicerat material snarare än vilka ämnen och frågor som publikationen tagit upp.

– Vad som är etablerad vetenskap och kunskap och manipulerad information, det är väldigt svårt att avgöra vad som är det… Det här har ju såväl tryckfrihetsexperter som utgivarna själva reagerat på. Så min undran är ju, har ministern någon oro för vad det här ska leda till? frågar Kinnunen Amanda lind.

– Det måste vara lätt att avgöra vem som ska få stöd och vem som inte ska få stöd och då tycker jag att då bör det inte bli en subjektiv bedömning om vilken tidning som är bra och vilken tidning som är dålig, menar han vidare.

Kinnunen lyfter även fram den formulering som NewsVoice nekades stöd på godtyckliga grunder och reagerar särskilt på att en av grunderna till nekat stöd var att man ”släpper fram skribenter utanför det konventionella systemtänkandet”.

– Här är man ju lite på ett sluttande plan. Det som hända här är ju att en tidning blir oroad för om de släpper in en krönikör, det kan ju vara en elallergiker eller klimatförnekare. […] Då är ju frågan ska tidningarna känna att bara för att vi har konsensus i en fråga, ska man då inte kunna ha skribenter som ändå torgför en annan åsikt om detta?

I interpellationen som låg till grund för debatten konstaterar Kinnunen att även Tidningsutgivarnas vd Thomas Mattsson själv kritiserat MPRT:s regelverk om att enbart ”ansvarstagande nyhetsförmedlare” ska få stöd och att ingen ”felaktig” eller ”manipulerad” information får spridas som ”vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap”. Detta eftersom det helt enkelt är mycket svårt eller omöjligt att alltid veta vad som är ”felaktig” information.

Formuleringarna i förslaget öppnar upp för en diskussion kring vad som är rätt och felaktigt och vem som ska avgöra det. Beroende på hur regelverket tolkas skulle det kunna innebära att en svensk myndighet bidrar till att påverka hur medierna bedriver sin nyhetsjournalistik. En utgivare som är beroende av mediestöd för att bedriva sin verksamhet skulle i ett scenario kunna dra sig för att rapportera kring ett särskilt ämne av rädsla för att förlora en viktig inkomstkälla från staten”, konstaterar Kinnunen.

Han undrar därför vad demokrati- och kulturministern Amanda Lind (MP) ska göra för säkerställa att mediestödet inte används för att kontrollera vad medier rapporterar om och hur hon ska agera för att förändringarna inte gör det svårare ”att bedriva fri och oberoende journalistik”.

Amanda Lind menar att de uppsatta kriterierna ”bygger på objektivitet” och är nöjd med de nya förändringarna. Hon hävdar också att hon själv anser att det är mycket viktigt att värna om ”fri och oberoende journalistik”.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind svarar Kinnunen med att det måste finns kriterier som bygger på objektivitet, men att det är mer “komplicerat” med digitala medier, dock utan att förklara varför. Hon säger att en ledstjärna under hela hennes tid som minister är att värna om en fri och oberoende journalistik. Hon svarar även med att ge Kinnunen kritik för hans utspel 2015 då han ville lägga ner mediestödet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!