NewsVoice nekas statliga stödet – skrev om gurkmeja

Statliga mediestödet

publicerad 9 december 2020
- av Markus Andersson
Torbjörn Sassersson har sedan 2011 drivit webbtidningen NewsVoice.

Det är inte bara Nya Dagbladet som nekas det nyinrättade redaktionsstödet på mycket märkliga grunder. Inte heller webbtidningen NewsVoice får ta del av pengarna – ett beslut som bland annat motiveras med att man för tre år sedan rapporterade om att brittisk media skrev om en kvinna som sade sig ha botat sin cancer med stora mängder gurkmeja. Myndigheten nekar webbtidningen hela stödet på 416 000 kronor med synpunkter på dess innehåll.

Kvinnans berättelse som NewsVoice alltså på inget sätt lyfter fram som någon sanning spreds i ett flertal brittiska medier men har alltså nu använts som grund för att neka webbtidningen redaktionsstöd.

Även i övrigt har mediestödsnämnden mycket svårt att i detalj förklara varför NewsVoice inte kvalificerar sig för stödet, istället skriver man att det ”förekommer artiklar med ett innehåll som inte förefaller grundas på vetenskap eller fakta”.

Det rör sig t.ex. om artiklar om att man kan bota cancer med gurkmeja, artiklar med ett anti-vaccinbudskap och artiklar som handlar om risker med med elektrosmog”, skriver mediestödsnämnden vidare men förklarar inte närmare varför det skulle vara förbjudet att avhandla dessa ämnen.

Man lyfter också fram att sajten själva märker en del av sitt publicerade material som ”kontroversiellt” och hävdar att även detta skulle vara ett delskäl till att neka NewsVoice pengar.

Vidare hävdar mediestödsnämnden att NewsVoice inte har ett redaktionellt innehåll av ”hög kvalité” och att flera av deras publiceringar ”präglas av ett icke-vetenskapligt synsätt” och att man därför inte heller är berättigade till några pengar.

– Jag trodde inte mina ögon när myndigheten MPRT motiverade avslaget med orden: “…tidningen [NewsVoice] bland annat fylls med innehåll från skribenter och debattörer utanför det konventionella systemtänkandet.” Med andra ord kan inte ens debattörer, som inte ens skriver inom ramen för redaktionen, debattera “…utanför det konventionella systemtänkandet”. Är det fortfarande någon som anser att Sverige har en normal yttrande- och pressfrihet?, säger NewsVoice chefredaktör Torbjörn Sassersson i en kommentar till Nya Dagbladet.

NewsVoice har tillsammans med auktoriserad revisor säkerställt att man uppfyllt myndighetens krav för mediestödet till punkt och pricka, men nekas nu alltså ändå hela stödet på 416 000 kronor trots sin allmännyttiga ställning.

Nämnden deklarerar också att deras avslag inte kan överklagas och är slutgiltigt. Exakt hur det avgörs vilket innehåll som har hög kvalitet eller inte och på vilket sätt kvaliteten ska vara hög framgår inte heller av nämndens egna beslutsunderlag, någonting som gör det mycket svårt för sajten att korrigera eventuella brister.

Beslutat går att läsa i sin helhet här.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!