Navi Pillay

Över 93 000 döda i Syrienkonflikten

UtrikesEnligt FN har mer än 93 000 personer dödats i Syrien sedan konfliktens inledning. Dödstalen överstiger nu 5 000 människor i månaden i vad som beskrivs som en "vettlös slakt".