Låg men ökande avskogning

publicerad 17 februari 2016
Att hugga regnskogen kring Amazonas för att odla blir attraktivt för fattiga bönder i dåliga tider

Fram till 31 juli 2015 ökade avskogningen i Amazonas med 16 procent under ett år, men håller sig ändå låg med historiska mått mätt, enligt data från INPE, Brasiliens nationella rymdforskningsinstitut. Totalt avverkades 5831 kvadratkilometer – att jämföra med ett snitt runt 17 000 under 1990- och 2000-talen.

Ökningen var väntad, baserat på satellitövervakning, och anses ha flera orsaker, däribland Brasiliens försvagade ekonomi och valuta som gjort det mer attraktivt att omvandla skog till odlingsmark. Samtidigt har regeringen skurit ned på program som skulle motverka avskogningen, och påtryckningar har kommit för storskaliga infrastruktursprojekt.

Markägare i området som klassas som Amazonas regnskog är nu tvungna att registrera sina ägor och begränsa avverkningen till 20 procent av ytan – men det är inte alltid den föreskriften följs, speciellt i områden där ledningen är svag, skriver Mongabay. Myndigheterna har uttryckt oro för illegal avverkning, men stora delar är legal.

Över 60 procent av Amazonas regnskog ligger på Brasiliens mark. En knapp femtedel av ekosystemet har förstörts sedan 1970-talet. Forskare befarar att det kan leda till ett torrare landskap som är mer sårbart för brand till århundradets slut.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!