“Världsbyggarnas bedrägeri – Frimureriets dolda historia”

Pia Hellertz har recenserat "Världsbyggarnas bedrägeri – Frimureriets dolda historia" som nyligen utkommit i sin tredje upplaga.

publicerad 3 februari 2018

Det var Jüri Lina som var den förste som öppnade mina ögon för de mörka krafter som styr och har styrt världen i århundraden. Det var skrämmande och tungt att inse och det tog några års vidare studier för mig att ta till mig och inse att han är Sanningen på spåren. Lina citerar inledningsvis Émile Zola:

Om man stänger in sanningen och begraver den under jorden, skall den bara växa och samla sig till en sådan explosiv kraft, att den dag den bryter sig fri, kommer den att förgöra allting i sin väg.

Jüri Lina har i många år verkligen kämpat för att avslöja sanningen och fler och fler börjar lyssna och blir arga, sorgsna och besvikna över att ha blivit så enormt lurade och bedragna.
Världsbyggarnas bedrägeri – Frimureriets dolda historia (2017) är en uppdaterad och utvecklad version av den första upplagan som kom 2001. Boken har även publicerats på engelska, estniska och rumänska. I Estland var boken bästsäljarbok nr 1 under tre veckor. Det är förståeligt att i ett vänsterorienterat samhälle som Sverige så är man angelägen om att dölja och tysta de otroliga avslöjanden som författaren gör. Jüri Lina har besökt många av de mäktiga frimurarlogerna i världen för att där studera frimurarnas eget material och egna skrifter eftersom han menar att originalkällorna är de mest tillförlitliga. Författaren behärskar flera språk och kan därmed tillägna sig originalmaterialet. Boken är sprängfylld av referenser till källmaterial och borde kunna bli en fantastisk guldgruva för framtida forskare om frimureriet, Illuminati och de olika ideologier och rörelser som sprungit fram ur dem, exempelvis socialismen, kommunismen, nationalsocialismen, globalismen med flera.

Frimurarnas historia
Jüri Lina beskriver de ursprungliga fria murarnas historia. Hur de använde geomantisk byggnadskonst när de skapade katedraler och andra fantastiska byggnadsverk.”

Geomanti är ett uråldrigt magiskt koncept”, berättar författaren (s. 54). Kapitlet där författaren berättar om vad den innebär är enormt intressant. Om hur byggnadskonsten stimulerar andlighet, hur den tar hänsyn till naturens energier, om det gyllene snittet och byggnadskonsten, om färger och ljus. Lina skriver att moderna arkitekter inte får tillfälle att använda ”sinnesförhöjande geomantik”. Istället ritar de byggnader som har “en nedbrytande effekt på människor”.

Infiltratörerna
Jüri Lina berättar om de hemliga sällskapen Tempelherreordens och Rosenkreutzarnas historia och redogör mycket ingående för hur dessa grupper infiltrerade de fria murarnas gillen och som då blev de vi idag benämner Frimurarna. Frimureriet blev redan under andra hälften av 1700-talet en “en internationell kraft som påverkade olika länders politik och ideolog”.

Lina citerar den amerikanske frimurarledaren Albert Pike (1809–1891) som i sin bok Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Rite of Scottish Freemasonry (1871) skrev att: “Liksom alla andra hemliga ordnar hade tempelbröderna två olika läror, den ena hemlig och förbehållen mästarna, den andra offentlig” (s. 41).

Jüri Linas mission är att avslöja den hemliga läran samt berätta om frimurarnas makt och agerande i världen. Han redovisar en mängd upplysande citat från många olika källor om frimurarnas planer och visioner. Jag väljer ett citat från ett tal på ett möte med B’nai B’rith i Paris år 1936 (s. 79):

Vi har grundat många hemliga sällskap, som alla arbetar för våra ändamål under vår befallning och ledning. Vi har gjort det till en ära, till en stor ära för icke-judarna att ansluta sig till oss i våra organisationer, vilka tack vare våra pengar nu frodas mer än någonsin. Men det blir vår hemlighet, att dessa icke-judar, som förråder sina egna och värdefullaste intressen, i det de ansluter sig till oss i vår sammansvärjning, aldrig skall erfara, att dessa sällskap skapats av oss och tjänar våra syften… Det är en av vårt frimureris många triumfer, att de icke-judar, som blir medlemmar av våra loger, aldrig anade, att vi använde dem till att bygga fängelser för dem själva, på vilkas terrasser vi skall uppbygga tronen åt vår universelle konung av Israel…”

Illuminati
Olika ideologier har enligt Jüri Lina sina rötter i samma ideologi, Illuminismen. Den har förmedlats av det internationella frimureriet (s. 11). Illuminati grundades den 1 maj 1776 av den 28-årige universitetsprofessorn Adam Weishaupt. Enligt Jüri Lina utvecklade Weishaupt “ett hemlighetsmakeri utan like” (s. 167). Illuminaternas slagord var: frihet, jämlikhet och broderskap. Lina menar att detta är ett politiskt bedrägeri för att få komma till makten. Weishaupts mål var att Illuminati skulle styra världen.

Bankeliten
Författaren beskriver de judiska frimurarnas roll i utvecklingen av vårt nuvarande bank- och finanssystem. Han berättar att judarna hörde till de få som kunde läsa och skriva och var därför kapabla att organisera lånetransaktioner som den växande handeln var i behov av. Dessutom var det förbjudet inom både kristendomen och islam att låna ut pengar mot ränta. De blev därför det enda internationella nätverket av ”penningutlånare, handelsmän och penningväxlare” (s. 135).

New World Order – NWO
Jüri Lina skriver att det moderna frimureriets främsta mål är att “bygga den nya världsordningen – ett andligt Salomos tempel, där icke-medlemmar endast har en slavs ställning” (s. 52). Det största motståndet mot globalismen och NWO kommer från nationalisterna, de som i första hand vill värna om sitt eget land, sitt eget språk och sin egen kultur. Frimurarna menar att nationalisterna har “fel värdegrund” (s. 529).

Om allt detta låter för otroligt för att vara sant så finns det ändå större anledning att läsa Jüri Linas bok och verkligen undersöka saken. Man slipper vakna upp i en dystopisk socialistisk diktatur och tänka: “Varför var det ingen som varnade?” Men Jüri Lina varnar. Och tänk om han har rätt! Tänk om han faktiskt berättar Sanningen!

 

 

Pia Hellertz, fil.dr.

Författare: Jüri Lina
Utgåva: Tredje, utökade upplagan.
Utgivningsår: 2017
Antal sidor: 608 sidor
Språk: Svenska
Hemsida: jyrilina.com

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!