Recensioner

“Lönesänkarna” & “Varför försvinner våra kronjuveler?”

Publicerad 22 januari 2015
Uppdaterad 1 juli 2017

De flesta vuxna som åtminstone är i 50-årsåldern märker både påtagligt och instinktivt att det tekniska och sociala system som började byggas efter andra världskriget har avstannat och vi ser nu att det spricker sönder.

Det sker något bakom det som synes ske, men media informerar oss inte om detta, utan är numera en sorts nöjesmaskin med lättgods som inte kräver vare sig tanke eller eftertanke. Kolla bara på TV-programmen och våra kvällstidningar och deras bilagor. För den minskande skara som ännu orkar och kan läsa böcker finns det lyckligtvis författare som kan klargöra orsaker bakom det gradvisa förfallet, något som kan vara värt att veta inför ett stundande extraval.

Journalisten och dokumentärfilmaren Erik Sandberg har gjort en briljant och lättläst bok som heter “Lönesänkarna”. I intervjuer med nuvarande och tidigare nationalekonomer, finansministrar och andra personer som format svensk industri- och skattepolitik under de senaste årtiondena förklaras rakt och tydligt hur både lag Blå och lag Röd bakom sina respektive slagord ändå tillsammans har skapat den situation som hela landet nu befinner sig i. Ekonomiska teorier och ibland politiska fantasier har låtits bilda en osäker grund för lagstiftning och reformer som det kommer att ta årtionden av uppoffringar att rätta till – om det ens går nu när vi är inlåsta i ett ännu större sammanhang med ökande sprickor, nämligen EU.

Efter andra världskriget var Sverige en av världens mest framgångsrika industrinationer. Under det senaste halvseklet har en stor del av den unika positionen som industriland gått förlorad. Författaren Lars Bern, teknologie doktor, som i flera årtionden arbetat inom näringslivet har skrivit boken “Varför försvinner våra kronjuveler? – dikeskörningar i svensk industri.” En svidande vidräkning med egotrippade pratkvarnar som utan branschkunskap under flera årtionden i ledande positioner inom stora företag gjort att vi förlorat företag som från början var med om att bygga Sverige, t ex Asea, Astra, Volvo, SAAB, Pharmacia och Stora Kopparberg.

Alla som förväntas leva i framtidens Sverige bör skaffa sig bättre inblickar i sådant som påverkar allas våra liv. En bra början är att läsa dessa böcker. Kunskap är styrka, och en okunnig befolkning är lättare att styra i en felaktig riktning.

 

Jan-Ola Gustafsson

lonesankarnaFörfattare: Erik Sandberg
Förlag: Ordfront Förlag
Antal sidor: 346
Språk: Svenska
Utgiven: 2014
Medarbetare: Jais, Eva (form)
ISBN: 9789170377785

 

varfor-forsvinner-vara-kronjuveler-dikeskorningar-i-svensk-industriFörfattare: Lars Bern
Förlag: Ekerlids
Antal sidor: 222 sidor
Språk: Svenska
Utgiven: 2014
ISBN: 9789187391545