Vad är “futures” och hur handlar man med dem?

publicerad 20 april 2021
Handlar

Future-kontrakt, futures eller mini futures, är olika namn för en sorts börshandlad produkt. Är du osäker på vad futures är och hur man handlar med dem föreslår vi att du läser vidare. Låt oss guida dig och lära dig allt om denna investeringsprodukt så att du kan bli en futures-trader redan idag!

Börshandlad produkt kopplad till en underliggande tillgång
Futures handlar om derivatfinansiella kontrakt, även kallade Futures kontrakt, som får parterna att genomföra en transaktion på en börshandlad produkt till ett förutbestämt datum och pris. Dessa värdepapper “lånar” man och därför kallas denna typ av handel ibland för blanka köp. Futurehandel inkluderar att köparen måste genomföra ett köp eller sälja den underliggande tillgången till det fastställda priset, oavsett det aktuella marknadspriset vid tidsfristen.

Futures, eller mini futures som de är mer allmänt kända som på svenska, inkluderar underliggande tillgångar i form av fysiska råvaror eller andra finansiella instrument. Det kan vara en specifik aktie, en råvara som guld eller index. Futures följer således värdeutvecklingen på dessa underliggande tillgång och kan användas för hedging eller handelsspekulation.

Futures är en hävstångsprodukt
Denna något komplexa (enligt några) börshandlade produkt består av en så kallad linjär hävstång. Hävstång är definitionen för den effekt som uppstår när investeraren finansierar delar av sin investering med ett lån. Att hävstången är linjär för futures innebär att hävstången förändras över tid, det vill säga att värdet på produkten är hävstången lika med den underliggande tillgången över investeringsperioden. Hävstångsprodukter är något som de allra flesta framgångsrika daytraders använder sig av.

Handla med Futures
Det är relativt enkelt att komma igång med trading av futures, åtminstone efter att man blivit införstådd med grunderna kring denna börshandlade produkt. Första steget är att öppna ett konto hos en onlinemäklare som möjliggör trading med futures. Du kan handla med Mini Futures på de flesta banker, men förespråkar du precis och effektiv trading kan du vända dig till en svensk onlinemäklare som Avanza.

Handla med futures ska du göra när du känner på dig att en viss underliggande tillgång ska öka eller minska i värde. Välj med fördel en så låg hävstång som möjligt, åtminstone om du är nybörjare på futures. Höga hävstänger innebär nämligen högre kursrörelser, vilket kan vara problematiskt eftersom det ökar risken för att investeraren mister hela sitt investeringskapital. Väljer du däremot en låg hävstång till att börja med kan du öka dina kunskaper av den börshandlade produkten under tid och som småningom gradvis öka hävstången!
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.