Blanka köp – höga risker

publicerad 8 januari 2021

Vad är blanka köp och vilka är riskerna med det? När man handlar med olika värdepapper som till exempel aktier, terminer, optioner, och valutor så kommer man i kontakt med CFD:er. CFD står för “contract for difference” och innebär i korthet att man via ett derivatinstrument spekulerar på den finansiella marknaden utan att behöva äga värdepapper. Ett sätt att använda CFD:er är via shortselling eller på svenska “att blanka”. Man “lånar” värdepapper genom att köpa ett CFD – kontrakt, så kallade futures till ett visst värde där man tror att kursen ska falla för att sedan tjäna på differensen där man köper tillbaka till ett lägre värde.

Fördelar och nackdelar

Att utöva trading med CFD:er har sina fördelar och nackdelar. Dessa kontrakt är mycket komplexa och är förenat med en stor risk för förlust, då det är baserat på endast spekulationer där aktörerna siar om marknadsutvecklingen. Risken är så stor att man kan förlora mer än vad man satsat.

Shorting har flera fördelar. Man kan starta med ett mindre kapital. Det ger fler möjligheter för trading och man kan satsa på rena spekulationer samt nyttja till exempel hedging som motpol för att mildra eventuella förluster. Dock tvistar många om att det är omoraliskt att blanka. Att daytraders orsakar eller stimulerar en nedgång av värdet. Dock har det visat sig att så är inte fallet. Det bidrar faktiskt till en korrekt prissättning med att ge en korrekt prisbild.

Shortselling är avancerat och endast spekulativt vilket inte passar för en amatör. Man bör var väl insatt i hur marknaderna ser ut och en van trader. Nackdelarna är flera. Avgifterna är högre. Riskerna att göra en förlust är större och man kan förlora betydligt mer än vad man satsat. Om priset istället stiger så kan följden bli en “short squeeze” där alla traders försöker täcka sina positioner samtidigt. Vilket pressar upp värdet ytterligare och ökar förlusterna. Därför är det ytterst viktigt att ha en riskanalys.

Välja mäklare

CFD:er handlar man inte på börsen utan via olika online-mäklare, så kallade CFD-mäklare eller via bankerna. Det är viktigt att du väljer rätt mäklare då. Kostnaderna kan variera och så även villkoren.  Att tänka på: Har mäklaren rätt licens?. Är kursen i realtid?. Tänk att titta på kostnaderna per transaktion då den bör vara så låg som möjligt. På www.daytrading.se till exempel finns det mycket bra och läsvärd information vad gäller bland annat val av mäklare, kostnader, olika strategier, tradingskola med mera.