Finska barns språk blir allt sämre

publicerad 1 mars 2024
- av Sofie Persson
Det är inte helt klarlagt varför barn idag har sämre ordförståelse.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Finska talterapeuter vittnar om att barnens ordförråd blir allt sämre. Samtidigt behöver också små barn allt oftare bildstöd för hjälp i sin kommunikation.

Barns språkutveckling i Finland verkar ha försämrats, vilket är något flera vittnar om för olika åldrar på barnen. Jaana Tasanko, daghemsföreståndare vid Rasebo daghem och Mäntykoto daghem i Ekenäs, har exempelvis märkt att fler små barn inom småbarnspedagogiken har svårare med språkutvecklingen. Bland annat har hon märkt av att det allt oftare krävs bildstöd till barnen för att de ska förstå vad som ska hända under dagen.

Det skulle vara lätt att skylla på att man inte pratar med barnen eftersom det är genom att kommunicera med andra som man lär sig prata. Det finns förstås en gnutta sanning i det, säger hon.

Tidigare har främst barn som har svårt att tala behövt bildstöd, menar talterapeuten Sonja Tuxen Borlaug som också sett en tydlig försämring av ordförrådet även hos äldre barn i skolåldern. Hon påpekar att det är svårt att säga var dagens barn står i jämförelse med de riktlinjer som finns, samt att man inte helt kan säga med säkerhet att språkutvecklingen försämrats eftersom fler barn med språkstörningar också fångas upp än tidigare.

Ordförrådet bland skolelever är ändå sämre än tidigare, säger hon.

“Någonting har hänt”

Eva Staffans, universitetslektor i småbarnspedagogik vid Åbo Akadem, menar att forskning i andra länder försökt undersöka varför barnens språk blivit sämre de senaste åren. Bland annat pekar hon mot en amerikansk studie som tittat på hur coronakrisen påverkat barnen. Den studien visar att användning av munskydd på exempelvis förskolor kan ha gjort det svårare för barn att lära sig tolka ansiktsuttryck. Även hon ser en sämre språkutveckling både hos yngre och äldre barn.

Jag kan inte säga att jag vet vad det beror på, men jag tänker mig att vårt sätt att prata med våra ungdomar och deras sätt att prata med vuxna har förändrats, säger Staffans.

Tasanko tror att sociala medier kan vara en av orsakerna till det försämrade språket, då både föräldrar och barn använder dessa. Samtidigt läser man mindre för barnen, men hon tror också att ljudmiljön förändrat förmågan att ta in ljud.

Vi kan inte sortera ljuden och ta in olika intryck som förr. Det har hänt någonting, men det är oklart vad det är.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!