Brottsligheten bland barn ökar i Oslo

publicerad 9 maj 2024
- av Sofie Persson
Efter att ha gått ner under 2020 och 2021 har barnbrottsligheten i Oslo åter ökat.

Barn i åldern 10 till 14 år begår mer brott än tidigare i den norska huvudstaden, visar en rapport från Oslo stad och stadens polisdistrikt. De flesta brott som anmäls rör olika former av “mindre allvarligt” våld.

Ungdomsbrottsligheten gick ner under 2020 och 2021 i Oslo, men visar nu åter en ökning som ligger över tidigare nivåer. De flesta brott som anmäls handlar om mindre allvarliga former av fysisk kroppsskada och det allvarligare våldet utgör en liten del av anmälningarna. Stadsfullmäktigeledamoten Eirik Lae Solberg (H) menar att även om man tillfört åtgärder för att minska ungdomsbrottsligheten, visar dessa siffror att det behöver göras mer.

Detta är en negativ utveckling. Den måste mötas med samlade och intensifierade insatser, säger han enligt norska statskanalen NRK.

Bland annat pekar han på att skolans ekonomi behöver stärkas tillsammans med prioritering av skolhälsovården. Vidare behövs ett system som säkerställer fritidsaktiviteter för alla barn, oavsett föräldrarnas ekonomiska situation.

Det är viktigt att barn får andra arenor att lyckas på, så att de kan känna sig stolta över att åstadkomma något bra, säger Lae Solberg.

Kriminolog manar till försiktighet

När det gäller äldre unga från 15-17 år ligger antalet anmälda brott på samma nivå som 2019.

Kriminologen Stian Lid vid Oslo Met menar dock att man bör ta siffrorna med försiktighet och inte stirra blint på dem, då exempelvis 97 procent av barn i åldrarna 10 till 17 år i Oslo inte är registrerade för brott.

Det kan ge intryck av att saker och ting är värre än vad de egentligen är, säger kriminologen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!