Ultraglobalisternas nya projekt: “Global cyberpandemi” ska lösas med “digitalt vaccin”

Globalismens framfart

World Economic Forum, med ultraglobalisten Klaus Schwab i förgrunden, har varit profilerat i coronakrisen bland annat genom den ökända simuleringsövningen av en coronapandemi "Event 201" som ägde rum flera månader innan coronakrisen tog sin faktiska början. Nu "förutspår" man åter en kommande och ännu värre kris i form av en global cyberattack och förbereder makthavare världen över för att agera samordnat när detta sker - under projektnamnet "Cyber Polygon".

publicerad 5 december 2020
- av Isac Boman
Klaus Schwab, grundare av World Economic Forum och hjärnan bakom "den stora omställningen" - "The Great Reset".

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I en artikel publicerad på World Economic Forum i juni 2020 förutspåddes en global ”cyberpandemi” som på kort tid kan slå ut och infektera miljontals olika enheter som måste kopplas bort från internet och att en omfattande nedlåsning av internet ska ske tills man funnit ett ”digitalt vaccin”.

Hela världen skulle uppleva cyberlockdown tills ett digitalt vaccin utvecklades. All affärskommunikation och dataöverföring skulle blockeras. Social kontakt skulle reduceras till personer som är kontaktbara genom personliga besök, fast telefoni i kopparnät, snigelpost eller kortvågsradio”, skriver man.

Det ökända maktnätverket stannar dock inte vid att skriva artiklar om den förestående cyberkatastrofen, utan förbereder nu aktivt politiker, multinationella företag och internationella organisationer på att agera samordnat när detta sker.

På WEF:s hemsida beskrivs projektet ”Cyber Polygon” som ett globalt samarbetsprojekt för att svara på världsomfattande cyberattacker. I inledningsanförandet på eventets första offentliga konferens flaggar den beryktade WEF-grundaren och ultraglobalisten Klaus Schwab bokstavligen för en ”oundviklig global cyberattack” och upprepar sitt mantra om ”den stora omstarten” (Great Reset) som han menar behövs som svar på detta.

Vår nuvarande fragmenterade globala arkitektur passar inte längre för det 21:a århundradets syften. Det är hög tid för en stor omstart, menar Schwab.

Han understryker en stor fara med nationalistiska strömningar i världens länder och en värld som är mindre “hållbar”, “jämlik” och mer “bräcklig” om denna inte stoppas. Istället manar Schwab till att ”tänka om” hur världen ska vara, och att ”bygga ett nytt socialt kontrakt” i den stora omstart av samhället han vill se.

I denna ambition menar han att “cyberkriminalitet” och “cybersäkerhet” nu ska sättas främst på den globala agendan.

Vi känner alla till, men uppmärksammar ännu för lite, det skrämmande scenariot av en omfattande cyberattack som skulle stoppa kraftförsörjningen, transport, sjukhus – samhället i sin helhet. Covid-19-krisen skulle i detta ljus ses som en liten störning i jämförelse med en stor cyberattack, menar Schwab.

 

WEF-vd:n Jeremy Jurgens speglar Schwabs tankar om en kommande stor cyberkris och efterlyser samarbete mellan internationella aktörer så att man har lösningar klara redan innan händelsen blir ett faktum.

Den kommer att vara mer betydande och vi måste börja förbereda oss för detta direkt. Denna kris kommer att vara snabbare än vad vi sett med covid, den exponentiella ökningsgraden kommer att vara brantare, dess inverkan kommer att vara större och som en följd kommer de ekonomiska och sociala följderna att vara ännu mer betydande, menar han.

Bland övriga deltagare i Cyber Polygons första konferens i juli 2020 fanns en rad multinationella banker och tech-företag samt även den internationella polisorganisationen Interpol och politiker som Rysslands nye premiärminister Mikhail Mishustin. Deltog gjorde även den ökända krigshöken och folkrättsförbrytaren Tony Blair, Storbritanniens tidigare premiärminister – framförallt känd för sitt stora medansvar till det blodiga Irakkriget, som 2003 startades på basen av grova lögner om massförstörelsevapen som sedermera aldrig återfanns i landet.

Tony Blair på World Economic Forum 2016. (Foto: Paul Kagame/CC BY-NC-ND 2.0)

 

Blair problematiserar den oreglerade naturen av dagens internet och efterlyste under sitt framförande bland annat biometriska digitala ID-handlingar som en lösning med biologiska och hälsomässiga data för varje medborgare och menar att det är ”oundvikligt” att staten kommer ta sådana metoder i bruk.

Det finns en hel rad sätt som interaktionen mellan en medborgares liv och staten kan förbättras genom att använda digitala ID-handlingar, menar Blair.

WEF menar att den förväntade typ av cyberattack som man talar om kommer att sprida sig extremt snabbt i samhället – och att cybervirus idag har förmågan att sprida sig till 1 miljard datoriserade enheter på endast fem dagar.

Om cyber-covid speglade patologin av coronaviruset, skulle 30 procent av infekterade system vara asymptomatisk och spridningen av viruset – där hälften skulle fortsätta fungera med stor degradering – skulle den digitala likheten vara att bli sängliggande en vecka. Samtidigt skulle 15 procent förlora all data och behöva ominstallera hela systemet”, skriver man.

Liksom i coronakrisen pekar man ut Kina som en möjlig centralpunkt i det tänkta dramat. Detta bland annat eftersom Kina, enligt data från 2018, producerar 90 procent av alla mobiltelefoner, 90 procent av alla datorer och 70 procent av alla TV-apparater.

Cyber Polygons första stora konferens och övning i juli 2020, som följdes upp 2021, organiserades av World Economic Forums cybersäkerhetscenter i samarbete med den ryska megabanken Sberbank och den internationella polisorganisationen Interpol.

Ett stort antal övriga organisationer, företag och politiska aktörer deltog vid eventet för att inleda ett fördjupat globalt samarbete på cyberområdet.

Stort fokus på läggs därtill på att diskutera utökad kontroll över vilken information som sprids på internet - något man på orwellianskt manér bland annat benämner som att "forma en säker digital framtid" och att "motarbeta fake news".

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!