Regeringen vill låta Säpo installera trojaner

publicerad 26 november 2015

Regeringen planerar att låta Säkerhetspolisen, Säpo, få plantera in statliga trojaner och annan infekterad mjukvara i svenska medborgares datorer för att kunna läsa av datatrafik i realtid.

Statsminister Stefan Löfven kallade till presskonferens i förra veckan. Där presenterade han flera nya förslag på hur den svenska säkerhetstjänsten kan bli effektivare i sitt arbete mot terrorism.

Ett av de mest kontroversiella förslagen som Löfven presenterade var det kan kallade ”hemlig dataavläsning”, där användandet av statliga trojaner ingår.

Därför kommer regeringen att ge uppdrag till utredare att ta fram förslag på hur åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen och polismyndigheten kan använda hemlig dataavläsning för att avlyssna också den information som kan skickas genom krypterade kanaler. Med hemlig dataavläsning avses att de brottsbekämpande myndigheterna i hemlighet sänder en mjukvara, en så kallad trojan, till en dator eller en surfplatta, sade Löfven under presskonferensen.

Men det är inte bara övervakningen av datorer som kan komma att öka om Regeringen får som de vill. Planer finns även på att utöka kameraövervakningen på platser med förhöjt skyddsbehov.

En person som oväntat varit kritisk till Regeringens planer på att använda statliga trojaner är förre stats- och utrikesministern Carl Bildt. På Twitter skriver Bildt att: ”Hysteri bör inte ligga till grund för nya lagar. Förslag måste granskas noga. Statstrojaner i medborgares datorer är ingen småsak”.

Carl Bildt har tidigare i sin roll som utrikesminister aktivt försvarat den så kallade FRA-lagen, som möjliggör för staten att kunna avlyssna och avläsa sina medborgares tele- och datatrafik.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!