Google spårar dig trots att din mobil är i flygplansläge

publicerad 20 februari 2018
Din smartphone samlar mycket uppgifter om dig och skickar till Google när enheten är online igen

Fox News testade hur mycket data som din smartphone samlar in till Google när den är bortkopplad från nätet. Resultatet är chockerande. Din smartphone samlar massor med data om dina aktiviteter trots att den är i flygläge och saknar SIM-kort.

Fox-journalisterna använde två identiska mobiltelefoner (Samsung) med Googles operativsystem Android. Skillnaden var att den ena telefon hade flygläget påslaget dvs den var bortkopplad från mobilnätet och den andra hade flygläge avstängt. Ingen av telefonerna hade SIM-kort och WiFi var avstängt.

Brett Larson på Fox bar de två telefonerna i fickan när denne promenerade ut från Fox News kontor. Han gick in på ett minilivs och tog en kaffe. Brett Larson gick sedan förbi en senatorsbyggnad och därefter tog han en biltur till ett sjukhus, en skola och en kyrka där han fotade några selfies. Trippen var på totalt 2,3 mil och varade drygt en timme.

Tillbaka på Fox News kontor kopplades telefonerna in på en hårdvara som kopierade exakt vad telefonerna skickade till Google när de åter anslöts till mobiltelefonnätet.

Den första telefonen som inte hade flygläge inställt skickade upp 300 Kb information till Google innehållande data om 121 positioner, 130 aktiviteter och 152 barometriska avläsningar. Den hade även registrerat 354 mikrolokala WiFi-nätverk (SIDS). Mobilen hade trots att den var avstängd från nätet lyckats spåra exakt var användaren befunnit sig med tillhörande tidsstämplar. Mobilen kunde skilja på promenad och bilkörning och visste när användaren steg ur bilen med ”100% accuracy”. Alla dessa data som insamlats, genom att ”avlyssna” omgivningen, kallas för metadata.

Den andra telefonen som hade flygläge inställt (dvs ingen koppling till mobilnätet) hade ännu mer data, uppger journalisten.

Google meddelade Fox News att den som inte vill bli spårad av Google kan stänga av ”location history”, men operativsystemet är funtat så att de flesta av Googles appar återkopplar mobilen till övervakningsläge, påpekar Brett Larson.

Det kan ändå vara värt att tillägga att din mobiltelefon inte aktivt sänder någon information medan den befinner sig i flygplansläge.

 

Se inslaget i Fox News nedan:

 

Artikeln har tidigare publicerats på Newsvoice

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!