IT/Övervakning

Google spårar dig trots att din mobil är i flygplansläge

Din smartphone samlar mycket uppgifter om dig och skickar till Google när enheten är online igen

Fox News testade hur mycket data som din smartphone samlar in till Google när den är bortkopplad från nätet. Resultatet är chockerande. Din smartphone samlar massor med data om dina aktiviteter trots att den är i flygläge och saknar SIM-kort.

Fox-journalisterna använde två identiska mobiltelefoner (Samsung) med Googles operativsystem Android. Skillnaden var att den ena telefon hade flygläget påslaget dvs den var bortkopplad från mobilnätet och den andra hade flygläge avstängt. Ingen av telefonerna hade SIM-kort och WiFi var avstängt.

Brett Larson på Fox bar de två telefonerna i fickan när denne promenerade ut från Fox News kontor. Han gick in på ett minilivs och tog en kaffe. Brett Larson gick sedan förbi en senatorsbyggnad och därefter tog han en biltur till ett sjukhus, en skola och en kyrka där han fotade några selfies. Trippen var på totalt 2,3 mil och varade drygt en timme.

Tillbaka på Fox News kontor kopplades telefonerna in på en hårdvara som kopierade exakt vad telefonerna skickade till Google när de åter anslöts till mobiltelefonnätet.

Den första telefonen som inte hade flygläge inställt skickade upp 300 Kb information till Google innehållande data om 121 positioner, 130 aktiviteter och 152 barometriska avläsningar. Den hade även registrerat 354 mikrolokala WiFi-nätverk (SIDS). Mobilen hade trots att den var avstängd från nätet lyckats spåra exakt var användaren befunnit sig med tillhörande tidsstämplar. Mobilen kunde skilja på promenad och bilkörning och visste när användaren steg ur bilen med ”100% accuracy”. Alla dessa data som insamlats, genom att ”avlyssna” omgivningen, kallas för metadata.

Den andra telefonen som hade flygläge inställt (dvs ingen koppling till mobilnätet) hade ännu mer data, uppger journalisten.

Google meddelade Fox News att den som inte vill bli spårad av Google kan stänga av ”location history”, men operativsystemet är funtat så att de flesta av Googles appar återkopplar mobilen till övervakningsläge, påpekar Brett Larson.

Det kan ändå vara värt att tillägga att din mobiltelefon inte aktivt sänder någon information medan den befinner sig i flygplansläge.

 

Se inslaget i Fox News nedan:

 

Artikeln har tidigare publicerats på Newsvoice

Liknande artiklar

Google-läckan 100 gånger större än vad man tidigar... Den dataläcka som drabbade en halv miljon Google-användare har visat sig vara så omfattande att över 50 miljoner använda...
Google anmäls till Datainspektionen för att ha ... Google anmäls till Datainspektionen för att ha lurat användare att delge sin platsinformation. Enligt det norska kons...
Google tar bort genusförslag i Gmail – ̶... Skrivstödet i Googles e-posttjänst Gmail kommer inte längre att föreslå "han" eller "hon" när man författar ett mejl. De...

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!