Google-anställda rasar mot jätteprojekt med Israels militär

Teknokratins framfart

publicerad 31 oktober 2022
- av Markus Andersson
Google anklagas för att stärka den israeliska krigsapparaten.

Project Nimbus, som involverar Google, Amazon och den israeliska staten, bedöms vara värt cirka 1,2 miljarder dollar.

Flera anställda på Google uttrycker samtidigt hård kritik mot projektet och menar att man tjänar miljarder på ett nära samarbete med den israeliska militären och övervakningsapparaten.

Google går ut med att man är ”stolta” över att Google Cloud valts ut av den israeliska regeringen för att erbjuda allmänna molntjänster och ”digitalt transformera landet”. Man påstår vidare att plattformen valts ut för att underlätta arbetet inom områden som finans, sjukvård, transport och utbildning – men att den inte riktar sig till mycket känsliga eller säkerhetsklassade områden.

Enligt flera visselblåsare på techjätten med judisk och arabisk bakgrund stämmer dock inte detta. Som en del i samarbetet erbjuder Google också avancerad artificiell intelligens och maskininlärning till Israels regering – något som man bland annat pekar på kan intensifiera massövervakningen i ockuperade palestinska områden. Google har också undertecknat ett kontrakt där man förbundit sig att inte neka att erbjuda sina tjänster till specifika enheter hos israeliska regeringen – exempelvis den israeliska armén (IDF).

Ariel Koren, som själv är anställd på Google och har judisk bakgrund, uttrycker hård kritik mot Googles relation med den israeliska militären. Koren har tidigare problematiserat företagets agerande i interna chattgrupper – varpå hon snabbt blev avstängd av moderatorerna.

Fick stöd av 700 anställda

Under mer än ett års tid fortsatte hon att protestera mot Project Nimbus och försöka få Google att dra sig ur samarbetet. Koren menar vidare att techjätten vägrat dela med sig av information om kontraktet och förstärkt en företagskultur helt utan transparens.

– Vad används den här teknologin till? Vad är projektets verkliga parametrar? Vad ska ni göra med den här teknologin? frågar hon vidare.

Koren fick sedan ett ultimatum – antingen flytta till företagets kontor i Brasilien eller förlora arbetet. Hon menar själv att det handlar om en ren hämndaktion från Googles sida som en följd av hennes aktivism. Över 700 anställda på företaget och 25 000 personer utanför Google signerade en namninsamling för att Koren skulle få vara kvar. Till slut valde hon ändå att lämna – efter att ha upplevt arbetsmiljön som direkt fientlig.

Koren och andra anställda på företaget valde sedan att starta gruppen Jewish Diaspora in Tech där man bland annat listar en lång rad vittnesmål angående anti-palestinska ställningstaganden inifrån Google och där man argumenterar för att techjätten har en ytterst osund relation med den israeliska regeringen.

Miljontals judar motsätter sig Israels förtryck av palestinierna. Google känner till det här och har medvetet tystat hundratals röster och värderat vinst högre än människor genom kontrakt som Project Nimbus”, skriver Koren i det brev där hon begär avsked.

En palestinsk Google-anställd är inne på samma spår och berättar att det för honom blivit omöjligt att uttrycka sina åsikter om situationen i Israel på grund av troliga repressalier. En annan berättar att fraser som ”stöd Palestina” betraktas som kränkande i interna forum och en tredje menar att det känns som att han tjänar sina pengar på förtryck av sitt eget folk.

Starka förpliktelser för techjättarna gentemot Israel

Enligt Google får deras AI inte användas för att orsaka skada, utveckla vapen eller genomföra övervakning som bryter mot internationella normer. Många anställda och tidigare anställda på företaget menar att Project Nimbus ändå gör just detta.

Vill vi ge världens nationalistarméer vår teknologi eller står vi bakom Googles ursprungliga ställningstagande: att vi kan tjäna pengar utan att begå onda handlingar?” frågar sig Google-anställde Gabriel Schubiner i ett vittnesmål.

Google står fast vid att fortsätta med sitt lukrativa arbete att bygga teknologi för att stödja den israeliska regeringen och militären, trots att Israel fortsätter bryta internationella lagar, tvångsförflyttar allt fler palestinska familjer från deras land och hem, fängslar barn och till och med har mördat en journalist”, skriver Mushtaq Syed, också han anställd på Google.

En annan anonym judisk Google-anställd berättar att han blivit kallad ”icke-jude” efter att han kritiserat Israels agerande. Flera andra vittnar om att den som uttrycker sympatier för palestinier riskerar hat och trakasserier.

Noterbart är att såväl Google som Amazon förbundit sig att inte dra sig ur samarbetet med den israeliska regeringen på grund av påverkanskampanjer eller krav om att bojkotta Israel.

Project Nimbus är ett molnprojekt där Google (Google Cloud) och Amazon (Amazon Web Services) valts ut av den israeliska regeringen och dess militär att erbjuda molnbaserade tjänster, inklusive artificiell intelligens och avancerad maskininlärning. Det formella syftet är att ”hålla information inom Israels gränser under strikta säkerhetsriktlinjer.”

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!