EU vill förbjuda ansiktsigenkänning på offentliga platser

publicerad 24 januari 2020

Just nu håller EU-kommissionen på att ta fram utkastet till ett policydokument angående ansiktsigenkänning för medlemsstaterna. I förslaget föreslår man att tekniken förbjuds på offentliga platser under fem år medan man ytterligare utvärderar riskerna med tekniken.

Utvecklingen inom artificiell intelligens och ansiktsavläsning har gått snabbt och många framsteg inom området har gjorts under de senaste åren. Framstegen har samtidigt mötts med en ökande oro för att tekniken ska kunna missbrukas och hota medborgarnas integritet och rätt till privatliv.

Därför har EU-kommissionen börjat arbeta på utkastet av ett policydokument angående ansiktsigenkänningstekniken, där man vill att ett temporärt förbud mot användande av tekniken på tre till fem år införs och att man under tiden utvärderar riskerna med denna och hur vanliga människor kan påverkas negativt, rapporterar Sweclockers.
Sedan tidigare finns en lag mot massövervakning i EU:s medlemsländer och ett förbud mot ansiktsigenkänningsteknik i offentlig miljö skulle i så fall gälla för privata företag såväl som för offentliga institutioner och myndigheter.

I det läckta dokumentet finns också förslag om att de företag som frivilligt följer EU:s riktlinjer kan komma att få någon särskild form av märkning eller etikett som visar detta.

Även om EU-kommissionen inte ställer sig helt och hållet negativa till AI-tekniken så betonar man vikten av att ställa hårda krav på säkerhet och ansvarsskyldighet för dem som efter förbudstiden kan komma att få använda tekniken.

Förslaget förväntas vara färdigt och publicerat någon gång i februari.


 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!