Våld mot poliser oförändrat

publicerad 30 juni 2017

Antalet inrapporterade arbetsskador och polisanmälningar visar att våld mot poliser inte har ökat under de senaste åren.

Antalet polisanmälda brott för våld mot poliser har minskat från cirka 1 300 anmälningar år 2012 till 1 056 anmälningar förra året. Den nedåtgående trenden har fortsatt hittills i år.

De arbetsskador och tillbud som inrapporteras internt inom polisen visar en oförändrad trend över tiden. Sedan år 2012 har antalet inrapporterade hot legat på cirka 50 fall per månad, medan antalet inrapporterade fall av våld legat på cirka 100 fall per månad.

Anmälningarna är högst i storstadsregionerna och region Stockholm utmärker sig särskilt, vilket delvis kan bero på insatser för att få fler att anmäla incidenter. En överväldigande majoritet av hoten är kopplat till stenkastning.

Det hot och våld som våra anställda utsätts för är oacceptabelt. Tillsammans med skyddsorganisationen arbetar vi systematiskt för att säkra arbetsmiljön. De viktigaste åtgärderna är att vi har en tillräcklig bemanning, bra utbildning och bra utrustning, säger Johan Grenfors, ställföreträdande chef vid Polismyndighetens Nationella operativa avdelning.

Hot och våld mot polisanställda följs upp fyra gånger om året i Polismyndighetens nationella skyddskommitté. Där ingår representanter för arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. De olika aktiviteterna mot hot och våld samordnas av enheten för verksamhetsskydd vid Rikspolischefens kansli.

Några områden som Polismyndigheten arbetar med är åtgärder för att hantera systemhotande hot och våld, vilket bland annat är ett problem för anställda som arbetar i utsatta områden.

Ett arbete pågår även för att utveckla kameraövervakning med av kroppsburna kameror och kameror i polisbilar. Nya riktlinjer för skydd av medarbetare och för ensamarbete är också under utveckling.

 

 

Källa: polisen.se
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.