Ulf Kristersson: “Sverige ska bli ett starkt Nato-land”

Valet 2022

publicerad 18 oktober 2022
- av Redaktionen
Ulf Kristersson är en mycket entusiastisk Nato-anhängare.

I sin regeringsförklaring lovar Sveriges blivande statsminister Ulf Kristersson (M) att den nya regeringen ska ”leda Sverige in i Nato” och ”systematiskt integreras i Natos olika strukturer”. Han lovar också att Sverige ska skicka “kvalificerade vapensystem” till Ukraina.

Under statsminister Magdalena Andersson (S) tog Sverige steget och ansökte om medlemskap i den USA-ledda militäralliansen Nato. I sin regeringsförklaring deklarerar Ulf Kristersson att han tänker fullfölja agendan att gå med i den hårt kritiserade organisationen.

[Regeringen ska] leda Sverige in i Nato, etablera oss som ett starkt medlemsland, och rusta vårt försvar för en säkerhetspolitisk miljö som inte har varit så osäker sedan andra världskriget, konstaterar han.

Kristersson menar vidare att kriget i Ukraina ”lett till att EU och Nato under besvärliga omständigheter uppvisat enighet, solidaritet och beslutsamhet” och att detta är ”ett styrkebesked från de västliga demokratierna”.

– Utrikes- och säkerhetspolitiken måste i denna farligare tid omorienteras för att möta de hot som Sverige och Europa står inför. Rysslands anfallskrig, försvaret av Ukrainas frihet och suveränitet är de närmaste årens mest definierande utrikespolitiska uppgifter, hävdar Sveriges blivande statsminister.

Enligt Kristersson är det under mandatperioden av yttersta vikt att anslutningsprocessen till Nato fullföljs, att försvaret stärks och att Sverige ”lever upp till våra förpliktelser som medlem och att systematiskt integrera oss in i Natos olika strukturer”.

– Detta paradigmskifte för svensk försvars- och säkerhetspolitik kommer att vägleda regeringens arbete.

– Sverige kommer som medlem i Nato att bidra till hela alliansens säkerhet. Vi har unika förmågor att bidra med, på marken såväl som på och under vattnet och i luften, fortsätter han och menar att ”den breda enigheten i Nato-frågan är en styrka för Sverige”.

Vidare menar M-ledaren att ”det regelbaserade internationella systemet, respekten för FN-stadgan och skydd för mänskliga rättigheter är grundläggande för utrikespolitiken” och att Sverige aldrig kommer att ”acceptera att aggressiva stater kränker demokratiska länders frihet och självbestämmande”.

Han lovar också att Sverige kommer att fortsätta ”ge mesta möjliga stöd” till Ukraina – såväl politiskt som ekonomiskt och säkerhetsmässigt.

– Ett långsiktigt och sammanhållet program för såväl civil återuppbyggnad som militärt stöd utformas. Detta inkluderar överföring av mer kvalificerade vapensystem.

Kristersson deklarerar också bland annat att deltagande i terroristklassade organisationer ska förbjudas och garanterar att Sverige ska förbli ”en aktiv, engagerad, och pådrivande medlem i EU”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!