Inrikes

Terrorism – polisens arbete och råd i samband ett attentat

Nationella insatsstyrkan vid lastbilsattacken i Stockholm den 7 april 2017

Med anledning av de terrorattentat som de senaste månaderna inträffat i Sverige och utomlands vill polisen informera om hur svensk polis arbetar samt påminna om polisens rekommendationer för hur var och en bör bete sig i händelse av ett attentat.

Den svenska terrorhotnivån i Sverige är fortsatt på en förhöjd hotnivå, 3. Inom ramen för denna hotnivå ryms att terrorattentat kan ske.
Polisen har det övergripande ansvaret för ordning och säkerhet i Sverige, vilket bland annat innebär att polisen har resurser och ansvarar för direkta ingripanden mot ett påbörjat terrorangrepp, och andra angrepp med grovt och omfattande våld i samhället.
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen arbetar tillsammans för att förebygga, förhindra och avbryta terrorattentat. Arbetet utgår från den svenska nationella strategin mot terrorism. Inom Polismyndigheten är det den nationella operativa avdelningen, Noa som ansvarar för metodutveckling, leder och samordnar arbetet.

I alla polisers obligatoriska vidareutbildning ingår en utbildning för att hantera och ingripa i händelse av ett terrorattentat. I Sverige är samtliga poliser i yttre tjänst beväpnade. I varje polisregion finns en insatsstyrka som är särskilt utbildad och tränad för att hantera farliga situationer.

Den nationella insatsstyrkan
Inom svensk polis finns dessutom den nationella insatsstyrkan som utgör samhällets yttersta resurs vid terroristangrepp och andra allvarliga händelser, exempelvis vid gisslansituationer. Styrkans huvuduppgift är att ingripa vid och bekämpa terroraktioner.

 

 

Källa: polisen.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!