Sveriges unga muslimer får rätt till statsbidrag

publicerad 4 februari 2019

Sveriges unga muslimer, SUM, har rätt till statsbidrag för 2017 och Förvaltningsrätten har kommit fram till att det inte finns skäl att avslå deras begäran. Domstolen ser heller inget skäl till att återkräva bidrag för tidigare år. Det konstaterar Aftonbladet.

I april 2018 beslöt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, att avslå föreningen Sveriges unga muslimers ansökan om bidrag för 2017 samt kräva tillbaka bidragen för åren 2011, 2012, 2013, 2015 och 2016. Skälet var att föreningen inte uppfyllde kravet på att i verksamheten respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Myndigheten konstaterade, att föreningen hade haft förtroendevalda och medlemsföreningar som inte respekterade demokratins idéer. Vidare att SUM hade bjudit in föreläsare som uttryckt icke-demokratiska idéer samt att det fanns en koppling till Muslimska brödraskapet.

Under fredagen meddelade dock Förvaltningsrätten, att det inte finns skäl att avslå föreningens ansökan om bidrag för 2017 eller att återkräva bidrag för tidigare år.

Domstolen har bedömt att föreningen har visat att organisationen vidtagit åtgärder mot de medlemmar och medlemsföreningar som agerat odemokratiskt och avbokat föreläsare som uttryckt odemokratiska idéer. Domstolen har inte heller funnit någon koppling till Muslimska brödraskapet. I bedömningen har domstolen också tagit hänsyn till att föreningen genomfört demokratifrämjande insatser och bedrivit ett förebyggande arbete mot extremism.

Ovanstående går att läsa i ett pressmeddelande signerat rådmannen Kerstin Andres.

 

Christopher Jarnvall/NB Nyhetsbyrån
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.