Sveriges dödsskjutningar blir skräckexempel i FN-rapport

Ökade otryggheten

publicerad 14 december 2023
- av Isac Boman
Genrebild - polisbuss.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I FN:s senaste rapport om dödligt våld noteras att cirka 458 000 personer mördats runt om i världen det senaste året. I rapporten lyfts också Sverige och dess många gängrelaterade dödsskjutningar fram som ett europeiskt skräckexempel.

Sverige har under de senaste åren upplevt aldrig tidigare skådade nivåer av gängvåld och skjutvapenrelaterade dödsfall”, skriver man bland annat.

I den internationella rapporten har Sverige fått en egen faktaruta. Där noteras att antalet mord med skjutvapen ökat kraftigt de senaste åren och att Sverige ligger på en mycket hög europeisk nivå gällande dödsskjutningar.

Sverige har under de senaste åren upplevt aldrig tidigare skådade nivåer av gängvåld och skjutvapenrelaterade dödsfall. Det inträffade 391 skjutningar i Sverige, varav 63 var dödliga under 2022. Det svenska Brottsförebyggande rådet rapporterade att Sverige hade en av de högsta nivåerna av skjutvapenrelaterade dödsfall i en studie av över 20 europeiska länder”, står att läsa i rapporten.

Det är FN:s kontor för narkotika och brott (UNODC) som tagit fram rapporten. Foto: faksimil/UNODC

Denna ökning av antalet skjutvapenmord är relaterad till kriminella miljöer i socialt missgynnade områden i landet. Omkring 8 av 10 mord i Sverige sker inom kriminella miljöer. Dessutom begås en betydande andel av alla rapporterade mord av unga män i åldrarna 20–29. En annan möjlig bidragande faktor är något som kallas för ‘social smittoeffekt’, när en skjutning leder till en annan”, noteras vidare.

Gäng och narkotikahandel

Man pekar på att den stigande nivån av mord bedöms vara kopplad till kriminella gäng och illegala drogmarknader, men att Sverige officiellt inte lämnar in uppskattningar om andelen rapporterade mord som kan kopplas till gängkriminalitet.

I Nordeuropa har till exempel mordfrekvensen i förhållande till alla olika mordmetoder gått ner sedan 2016, med undantag för mordfrekvensen med skjutvapen, som har legat kvar på samma nivå. Detta gäller dock inte för Sverige, där antalet mord begångna med skjutvapen har tredubblats sedan 2010. En studie genomförd av Brottsförebyggande rådet har visat att den illegala vapenmarknaden har blivit lättare att komma åt och att tillgängligheten av vapen har kopplats till våld inom den kriminella miljön”, står det också att läsa.

Inaktuell data

Det kan också nämnas att rapporten baseras på data från 2021 och 2022. Det senaste årets många dödsskjutningar i framförallt Stockholmsområdet finns alltså inte medräknade. I nästa rapport lär statistiken alltså se ännu dystrare ut för svensk del.

– Rapporten behöver adressera trendförändringar. Samtidigt har det internationella intresset för utvecklingen i Sverige har varit ganska högt. Förenklat handlar det om att händer det i Sverige kan det hända var som helst … Sverige är ett land med robusta institutioner och stark välfärdsstat. Då vill man dra lärdomar om det som händer här för att inte få samma utveckling i sina länder, kommenterar Amir Rostami, professor i kriminologi, till GP.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!