Svenska forskare och läkare fördömer covidpassen

Totalitära samhällsutvecklingen

publicerad 21 december 2021
- av Sofie Persson
Ovan från vänster: Ludmilla Morozova-Roche, Ragnar Hultborn, Bo Jonsson, Magnus Burling, Hans Zingmark, Sture Blomberg.

18 svenska forskare och läkare riktar hård kritik mot avsaknaden av förnuftiga överväganden gällande vaccinpass och konstaterar att de införts utan större hänsyn till vetenskaplig forskning. Man varnar samtidigt för en mycket allvarlig samhällsutveckling där coronapolitiken hastigt nedmonterar grundläggande medborgerliga rättigheter.

Läkare och forskare konstaterar att det saknas en offentlig debatt angående covidvaccinerna eftersom man oftast endast ger utrymme för en sida av det hela. Samtidigt ställer medierna få frågor som är kritiska till myndigheter och sociala medier censurerar skeptiska perspektiv i frågan.

Ett verkligt öppet samhälle hade i det här läget organiserat en ordentlig offentlig debatt mellan berörda experter, allmänhet och beslutsfattare på olika nivåer, med journalister som ingående utforskade alla sidor av saken, som noga granskade alla relevanta studier av vaccinernas och övriga åtgärders förhållande mellan risk och nytta”, skriver man i Schibsted-tidningen Aftonbladet.

Forskarna antyder också att man samtidigt ser den hållna politiken och åtgärderna genomföras med ”minimal hänsyn till kontrollinstanser eller vetenskaplig debatt” och syftar bland annat på vaccinpass.

I Sverige introduceras nu helt plötsligt vaccinationsbevis utan att Statens medicinsk-etiska råd ens konsulteras. Åtgärderna har en mycket tunn koppling till forskningsläget, och exakt vad de grundar sig på är oklart”.

Extrem åtgärd

Med tanke på hur låg dödligheten i covid-19 faktiskt varit i Sverige under 2021, samt att iva-beläggningen ligger på normalnivå pekar man på hur extrem åtgärden med vaccinpass faktiskt är.

En övervaknings- och kontrollstruktur som riskerar att få oöverskådliga konsekvenser för hur hela vårt samhälle fungerar och vad det innebär att vara medborgare. Det är inte proportionerligt”, skriver forskarna.

Vidare syftar man också på att vaccinerade faktiskt står för en hel del av smittspridningen, vilket är väntat eftersom ”de virusvarianter som faktiskt kan kringgå vaccinen då starkt kommer att befrämjas”, vilket i sin tur gör att överanvändning av experimentvaccinen tappar sin påstådda skyddseffekt för de mest utsatta.

Lösningsförslag som inte tar hänsyn till det här är inte bara ineffektiva, utan klart vårdslösa, och detta oavsett åtgärdernas lagstridighet”.

Farlig utveckling

Forskarna menar att debatten inte drivs av ett kritiskt tänkande utan mer av en vilja från beslutsfattare att visa sig handlingskraftiga och mediernas inflytande parallellt med ekonomiska motiv som påverkar politiken.

Vi behöver prata om vilken roll vinstincitament och ekonomiska maktförhållanden har spelat i den här situationen. Vi behöver ställa kritiska frågor om hur marknadsföringen av dessa kontroversiella vacciner har påverkat beslutsfattare”.

Forskarna uppmanar det politiska styret i Sverige att omedelbart återkalla covidpassen.

Vi förordar därför att de omedelbart avskaffas, och att en verkligt öppen och vetenskapligt grundad debatt om coronaåtgärderna och deras konsekvenser inleds”, avslutar de.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!