Stölder skapar oro inom handeln

publicerad 13 januari 2023
- av Sofie Persson
Stölder är ett fortsatt stort problem för svenska butiksinnehavare.

Svensk Handels Trygghetsbarometer för det fjärde kvartalet 2022 visar att 38 procent av handlare uppger att de under den senaste tiden utsatts för stöld eller ringa stöld. Nästan en femtedel uppger också att man under den senaste månaden blivit utsatt för hotfullt beteende. Samtidigt polisanmäls knappt hälften av stölderna eftersom handlare vet sedan innan att det sällan leder till åtal.

I takt med att priserna ökar i landet blir stölderna i butikerna allt fler. I slutet av förra året vittnade många handlare om att stölderna ökat och att man exempelvis behövt ta in fler väktare i butikerna.

Svensk Handels Säkerhetsindex presenterar nu en sammanfattning av brottsligheten handlare utsatts för. Under senaste kvartalet låg siffran på 44 procent, vilket är en minskning på två procentenheter. Däremot indikerar det inte någon förbättring eftersom siffrorna inom indexet nu åter ökat och kan ligga på uppemot 50 procent.

Tyvärr tvingas vi konstatera att handelns brottsutsatthet fortsatt befinner sig på alltför höga nivåer. Under senare tid har vi kunnat ta del av hur stölder av populära varor, till exempel kött, blivit ännu vanligare. Beslutsfattare måste förstå konsekvenserna av att inte agera på varningssignalerna. För många handlare är läget akut och butiker riskerar att stänga igen, säger Nina Jelver, tillförordnad säkerhetschef på Svensk Handel.

Sammanfattningen visar att 38 procent handlare under den senaste veckan utsatts för stöld eller ringa stöld. Omkring 19 procent uppger också att man den senaste månaden blivit utsatta för hotfullt beteende av antingen en kund eller besökare. 14 procent menar att man blivit utsatta för bedrägeri eller bedrägeriförsök den senaste månaden.

Däremot är frekvensen av polisanmälningar fortsatt låg. Färre än hälften av alla stölder anmäls vilket, enligt sammanfattningen, ofta är ett resultat av att handlarna genom tidigare erfarenhet vet att det sällan leder till varken åtal eller fällande dom.

Det är lätt att vifta bort stölder som ett litet problem, men 2021 stals det för 8,5 miljarder inom den svenska handeln. Det är enorma siffror som innebär stora svårigheter för många av våra medlemmar, inte minst i dessa tuffa tider. Det måste till tydliga markeringar om att brott likt dessa inte kan begås ostraffat, annars kommer de tyvärr bara att fortsätta, och i värsta fall öka i frekvens, säger Jelver.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!