Samtliga riksdagspartier deltar på ”mångkulturell” politikervecka

publicerad 31 maj 2023
- av Jan Sundstedt
Magdalena Andersson under Järvaveckan 2022.

Idag drar Järvaveckan igång i nordvästra Stockholm. Årets huvudtema är ”Morgondagens Sverige” på politikerfestivalen som enligt egen utsago handlar om ”demokrati, mångfald och inkludering”.

Järvaveckan lanserades 2016 av somaliern Ahmed Abdirahman, i syfte att skapa ett ”mångkulturellt” alternativ till politikerveckan i Almedalen på Gotland, med målsättningen att bli ”Sveriges viktigaste mötesplats för samhällsengagerade”.

I år är huvudtemat ”Morgondagens Sverige” och man betonar på sin hemsida att så kallad ”mångfald” och ”inkludering” är två av eventets viktigaste grundpelare.

På huvudscenen diskuteras vissa samhällspolitiska frågor samtidigt som vi självklart erbjuder en fortsatt mångfald av övriga aktiviteter. Gemensamt för alla ämnena på huvudscenen är att de är viktiga för hela Sverige och i synnerhet målgrupperna i landets utanförskapsområden. Ämnen kommer framför allt prägla aktiviteterna på huvudscenen och diskuteras med ledande företrädare från politiken, näringslivet, civilsamhället och myndigheter”, skriver man på sin hemsida.

Vi strävar efter ett samhälle där alla kan vara med och påverka utvecklingen – ett samhälle som ingjuter hopp. Hur ser Morgondagens Sverige ut och hur kan du vara med och påverka?” frågar man sig vidare.

Det kan noteras att samtliga svenska riksdagspartier finns representerade och att alla utom Sverigedemokraterna representeras av sina respektive partiledare. SD representeras istället av riksdagsgruppens gruppledare Linda Lindberg.

Nytt för i år uppges vara att det arrangeras en filmfestival för barn och unga, att det bjuds på mingeltält för seminariedeltagare och att det kommer att finnas en torghandel på området.

Järvaveckan är viktigare än någonsin. Där politiken behövs som mest, är deltagandet i den politiska debatten och i civilsamhället ofta som lägst. Det behövs en kraft som enar och förenar. Som skapar mötesplatser och sprider kunskap. Därför finns Järvaveckan”, förkunnar arrangörerna.

Huvudpartners till Järvaveckan är Axel Johnsson AB och modejätten H&M och bland deltagande aktörer kan exempelvis den arabiskspråkiga nyhetssajten Alkompis, Clowner utan gränser, Diskrimineringsombudsmannen, Islams Ahmadiyya Församling, Konstfack och Myndigheten för psykologiskt försvar nämnas.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!