S störst i ”riskområden”

Valet 2022

publicerad 15 september 2022
- av Redaktionen
Rosengård i Malmö.

Socialdemokraterna är fortfarande det absolut största partiet i Sveriges, vad polisen betecknar som, ”riskområden”. Dessa inkluderar en skala från ”utsatta områden” och ”särskilt utsatta områden” – beteckningar som kommit att bli eufemismer för graden av invandrartäthet.

Även Vänsterpartiet får hög sympati bland dessa väljare. Sverigedemokraterna hamnar på en tredje plats.

Polisen har kartor över utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden. Utifrån det har Bonniertidningen Dagens Nyheter analyserat valresultaten i dessa områden. Kartorna går inte att översätta rakt av till valdistrikten, men man har analyserat valresultatet i de valdistrikt som helt eller delvis överlappar med dessa områden.


Annonser:


Enligt denna analys av de ännu preliminära resultaten i riksdagsvalet är Socialdemokraterna det största partiet i alla riskområden med en majoritet på 38,6 procent, utom i Södra Sofielund i Malmö där Vänsterpartiet är något större.

Trots det har Socialdemokraterna backat i flera av dessa områden. Exempelvis hade man vid riksdagsvalet 2018 hela 79 procent av rösterna i valdistriktet Herrgården i Malmöstadsdelen Rosengård. I årets val hade dessa röster halverats och det nya partiet Nyans fick istället en stor del av rösterna.

Vänsterpartiet har en klar andraplats bland riskområden med 17,2 procent, men Sverigedemokraterna tar den tredje platsen med 14,4 procent. Dock skiljer sig stödet för SD markant mellan dessa områden. I exempelvis Rosengård får de 3,8 procent och i Skiftinge i Eskilstuna 27,5 procent.

Hade väljare från riskområden bestämt hade Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet alla hamnat under spärren. Miljöpartiet klarar sig precis med 4,1 procent.


Polisens definitioner av kategorierna

Utsatt område

Ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället.

Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man, öppen narkotikahandel, utåtagerande missnöje mot samhället. Effekten blir att boende upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet att anmäla brott. Läget anses vara allvarligt.

Riskområde

Ett område som uppfyller samtliga kriterier för ett utsatt område, men inte når upp till de kriterier som kännetecknar ett särskilt utsatt område. Läget är dock så alarmerande att det finns en överhängande risk att området riskerar att bli särskilt utsatt om inte åtgärder sätts in.

Särskilt utsatt område

Ett geografiskt avgränsat område som kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt för polisen att fullfölja sitt uppdrag, vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att vare sig polis eller boende reflekterar över det avvikande läget.

Ett särskilt utsatt område inbegriper även i viss mån:

● Parallella samhällsstrukturer

● Extremism – såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller starkt fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter

● Personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden.

● En hög koncentration av kriminella.

Källa: PolisenLadda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.