Inrikes

Riksdagen röstade ja till utökad anhöriginvandring

Ebba Busch Thor stöttade förslaget om ökad anhöriginvandring till Sverige.

Riksdagen har under eftermiddagen röstat igenom förslaget om utökad anhöriginvandring till Sverige. Lagförslaget stöddes KD tillsammans med S, MP, C och L. SD och M röstade emot.

Nu kommer den nya definitionen av så kallade “alternativt skyddsbehövande”, en liberal utökning av synen på skyddsbehövande, att gälla för de som vill invandra till sina familjer i Sverige.
Om en person som vill ta sin familj till Sverige är en alternativt skyddsbehövande person som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen ska vissa anhöriga få uppehållstillstånd, om personen i Sverige bedöms ha välgrundade utsikter att få permanent uppehållstillstånd“, uppger riksdagen.

Även lagen om tillfälliga begränsningar för möjligheten att få uppehållstillstånd till 2021 röstades igenom av riksdagen. Det enda parti som röstade emot de hårdare reglerna för uppehållstillstånd var V.

KD:s Hans Eklind medgav att de nya reglerna kommer leda till tusentals fler invandrare.

– Migrationsverket har gjort uppskattningar om dagens beslut, att det kommer leda till 500 fler asylsökare i år, 1000 nästa år och 1000 året därpå. Under perioden kommer anknytningsärenden öka med mellan 11 900 och 12 800.

Ändringarna träder i kraft den 20 juli.

 


Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!