Riksdagen röstade igenom kritiserad inskränkning av pressfriheten

Totalitära samhällsutvecklingen

publicerad 17 november 2022
- av Sofie Persson
Enbart Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade emot det kontroversiella förslaget.

Under onsdagen röstades en ny grundlagsändring igenom. Innebörden av denna är att det i Sverige nu kommer att finnas utrymme för att straffbelägga traditionell journalistisk rapportering – om denna kan anses ”skada relationer till länder eller mellanfolkliga organisationer Sverige samarbetar med”.

Av riksdagspartierna var det endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet som röstade emot.

Det kontroversiella lagförslaget ”Prop. 2021/22:55 Utlandsspioneri” har under onsdagen röstats igenom av riksdagen, vilket innebär en ändring i Sveriges grundlag och en kraftig urholkning av pressfriheten i landet. Syftet med den nya lagen ska vara att förbjuda att ”obehörigen röja hemliga uppgifter som förekommer inom Sveriges internationella samarbeten och som kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller mellanfolklig organisation”, något som Nya Dagbladet tidigare rapporterat om.

Lagen innebär i praktiken en kraftig inskränkning av Yttrandefrihetsgrundlagen samt Tryckfrihetsförordningen, vilket gör att vissa journalistiska granskningar helt enkelt blir förbjudna i Sverige. Lagförslaget har mött enorm kritik, inte minst från Journalistförbundet, men även från medieföretag som exempelvis SVT som menar att lagen hotar demokratin och yttrandefriheten.

Riksdagen antog grundlagsändringen med röstsiffrorna 270–37. Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade emot.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!