Regeringen: Ska bli lättare för hyresvärdar att gå in i lägenheter

Ökade otryggheten

publicerad 26 mars 2024
- av Sofie Persson
Hyresgästföreningen är kritisk till förslaget och menar att det finns risk för att hyresvärden missbrukar rätten om tillträde.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


6370 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Regeringen föreslår nu att hyresvärdar ska få utökade möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott. Vidare vill man att hyresvärden enklare ska kunna få tillträde till hyresgästernas lägenheter för att kontrollera hur dessa används.

Om en hyresgäst begått ett brott som “försämrar närmiljön för dem som bor i lägenhetens omgivning” ska hyresavtalet kunna sägas upp av hyresvärden. Syftet är att skapa tryggare bostadsområden i hela landet.

Hyresvärden ska ha rätt att säga upp avtalet om en bostadslägenhet eller en lokal används för att begå allvarlig eller omfattande brottslighet“, står i regeringens proposition.

När det gäller barn eller andra personer som vistats i lägenheten ska det vara hyresgästens ansvar att se till att dessa personer heller inte begår brott som skapar otrygghet för övriga boende i området. Hyresvärden ska också få fler möjligheter att bereda sig tillträde till lägenheten för att kunna se över hur den används genom en så kallad “nödvändig tillsyn”. Då ska hyresvärden först skicka en begäran om tillträde till lägenheten med rekommenderat brev.

Hyresgästföreningen varnar för missbruk

Även hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer i lägenheten “stramas upp” för att motverka att regler missbrukas.

Hyresgästföreningen vänder sig mot förslaget om att hyresvärden ska få större rätt till tillträde, och då främst mot att värden ska ha rätt att gå in i lägenheter för att kontrollera hyresgästens brottslighet, där man bland annat pekar på risken att det missbrukas av hyresvärden. Även Sveriges förenade studentkårer avstyrker förslaget. Vidare anser Fastighetsägarna Sverige att själva kravet på att en tillsyn ska vara nödvändig bör tas bort, men att hyresvärden vid behov ska ha rätt till tillsyn. Rikshem AB menar istället att hyresvärden borde ha rätt att omedelbart få tillträde till lägenheten, utan att först behöva avisera besöket.

Linköpings universitet stället sig också mot förslaget om att hyresvärden ska ha möjlighet att skicka en begäran om tillträde i rekommenderat brev.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!