Otryggheten ökar – allt fler rädda att utsättas för brott

publicerad 8 oktober 2020
- av Per Nordin

Enligt Brottsförebyggande rådets nya kartläggning blir svenskarna allt mer oroliga för sin säkerhet. Den tydligaste ökningen syns bland unga män, där allt fler upplever personrån som ett verkligt hot i vardagen.

Enligt BRÅ har andelen invånare som känner sig oroliga över brottsligheten i Sverige ökat från 43 procent förra året till 47 procent idag – den högsta nivån sedan mätningarna startade.

Det är framförallt unga som blir allt mer otrygga. I gruppen unga män mellan 16 och 19 år är nu nästan var femte orolig för att utsättas för personrån och var tredje känner oro för brottsligheten generellt. Siffrorna bland kvinnor är ännu högre.

– Det är en tydlig trend att oron över brottsligheten ökat bland unga män, och personrån är den brottstyp där oron för att utsättas ökat tydligast. Det bör dock noteras att även om unga mäns oro har ökat tydligast, så är det generellt sett kvinnor som är mest oroliga, säger Maria Molin, projektledare, Brå.

De flesta svarande i enkäten uppger att de har blivit utsatta för hot, som alltså är det vanligaste personbrottet. BRÅ noterar dock att andelen unga män som utsatts för personrån ökat från 2,5 procent till 5,9 procent på bara fyra år.

Man hävdar samtidigt att 54 procent av de svarande har högt förtroende för polisen, vilket är en ökning från 42 procentenheter 2017. Knappt hälften har förtroende för rättsväsendet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!