Nationellt tillslag mot fildelare av sexuella övergrepp mot barn

publicerad 25 april 2017
- av Osignerad (ingen signatur)

Svensk polis har idag genomfört en nationell insats som syftar till att bekämpa spridning av material som utgör dokumentation av sexuella övergrepp mot barn.

Operationen innefattar åtgärder mot sammanlagt 50 personer, samtliga misstänkta för att inneha materialet. Ingripanden har redan tidigare skett mot sju personer, där risken för egna övergrepp bedömdes som särskilt stor, till exempel genom tillgång till barn.

Operationen har möjliggjorts genom att svensk polis i slutet av 2016 fick utökad licens för verktyg som underlättar spårning av illegal fildelning av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Med hjälp av verktyget har 50 misstänkta fildelare identifierats inom ramen för operationen,
Den nationella insatsen är den första större egeninitierade insatsen som genomförs av svensk polis på brottsområdet. Noa har kvalitetssäkrat materialet och genomfört spårningar av misstänkta, säger Johan Grenfors nationell kommenderingschef för insatsen.

Polisregionerna kommer att ansvara för den vidare förundersökningen av ärendena inom den egna regionen. Varje förundersökning leds av åklagare.

 

 

Källa: polisen.se 


Liknande artiklar: