Migrationsverket har inte polisanmält passförfalskningar

publicerad 9 januari 2020
Utvisning

Migrationsverket har sedan i höstas specialgranskat turkiska pass, som har förekommit i asylärenden. Det har dykt upp en ny sorts avancerade förfalskningar, som inte upptäcks vid den vanliga kontrollen. Men specialgranskningen gäller inte alla ärenden. Migrationsverket har heller inte polisanmält förfalskningarna.

SVT frågade Migrationsverkets ansvarige chef Magnus Bengtsson om den nya typen av förfalskningar. Han svarade, att myndigheten alltid polisanmäler denna typ av förfalskningar. Men när SVT begärde ut anmälan i detta fall, fanns det ingen.

Polisanmälan görs generellt i turordning, det vill säga de äldre ärendena går först. Eftersom vi började specialgranska de turkiska passen först under hösten 2018 innebär det att dessa ärenden inte har polisanmälts än.” Det skriver Migrationsverkets presstjänst till SVT.

– Det är förvånande, generellt sett måste ju polis underrättas så man får chansen att stoppa det. Det är ju pågående brottslighet, vi vet att att handeln med falska pass är gigantisk, säger riksdagsledamoten Johan Pehrson (L) i en kommentar.

Migrationsverkets granskning är heller inte fullständig. Man specialgranskar endast pass som förekommer i asylärenden. När en person söker arbetstillstånd kan vederbörande skicka in kopior på pass och andra handlingar.

I ärenden om arbetstillstånd är huvudregeln att endast inskannade passkopior i ansökan ska utgöra underlag för bedömning av identiteten, specialgranskningen av turkiska passhandlingar har därför inte omfattat ärenden om arbetstillstånd“, skriver presstjänsten.

Migrationsverket har informerat Skatteverket och förvaltningsrätten i Göteborg om förfalskningarna. Men informationen har inte skickats till tullen eller till de ambassader som hanterar asylärenden. Migrationsverket anser, att “information som inkommer till Migrationsverket har ofta redan meddelats andra instanser“.

 

Christopher Jarnvall/NB Nyhetsbyrån

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!