Kvinnotider på badhus kan vara diskriminering

publicerad 22 november 2016
Fyrishovsbadet

Flera badhus i Sverige har de senaste åren infört separata badtider för män och kvinnor. Snart kan det dock vara slut på könsseparationen då DO för närvarande utreder om systemet är förenligt med svensk lagstiftning.

Separata badtider för män och kvinnor har särskilt hyllats av muslimer i landet då många muslimska kvinnor anser att det strider mot deras tro att visa upp sina kroppar för personer av det motsatta könet.

– Jag gillar att bada och simma, och jag får möjligheten en gång i månaden att komma hit. Och det är så bra för jag kan inte visa min kropp för min religion. Då är det jättebra att jag kan komma hit när det bara är kvinnobad, säger Fatima Alsheik till SVT.

Just nu kommer Diskrimineringsombudsmannen, DO, att utreda situationen i Malmö och Stockholm och hoppas att det beslut som fattas där blir vägledande för hur andra badhus agerar.

– Våra tillsynsbeslut är inte rättsligt bindande. Men förhoppningen är att andra kommuner kan ha nytta av dem för att själva göra bedömningar om deras agerande är förenligt med diskrimineringslagen eller inte, säger Linnea Sigeman, jurist och utredare på DO.

Tidigare har det framkommit fall där små barn nekats att gå och bada med sina mammor, eftersom badhuset vid tillfället bara har haft öppet för kvinnor.

I Stockholm vill man också kunna porta tafsande badgäster då man fått många larm om unga män, ofta med invandrarbakgrund, som tafsat på badande flickor. Hittills har man förvisso kunnat spärra deras inträdeskort om tafsarna haft sådana, men man har inte kunnat hindra dem från att komma tillbaka till badhuset med engångsbiljetter. Därför vill man nu se en lagändring.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!