Kriminella kartlägger poliser – hoten ökar och blir grövre

publicerad 7 november 2019

En enkät från Polisförbundet visar att hot och våld mot poliser ökar och blir grövre. Dessvärre drabbas även polisernas familjer, och värst är det i södra Sverige.

De senaste två åren anser 63 procent av Sveriges poliser att hot och våld mot dem har ökat.

Det är framför allt i polisregion Syd, som innefattar Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, som uppfattningen är ännu mer utbredd. Hela 72 procent av de sydsvenska poliserna instämmer med att hoten ökar – och det är mest av alla polisregioner i landet.

12 procent av de sydsvenska poliserna uppger dessutom att deras familjer utsatts för hot, våld eller trakasserier på grund av deras yrkesval. Även där sticker region Syd ut som den värsta regionen i landet.

Majoriteten anser även att hoten blir både grövre och mer utstuderade.

 

Andreas Swedberg/NB Nyhetsbyrån

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!