Krav godkänner ytterligare tolv tillsatser

publicerad 12 december 2023
- av Sofie Persson
Krav vill "minska handelshinder och möjliggöra för ökad produktion av Krav-märkta livsmedel".

Ytterligare tolv tillsatser godkänns nu för användning i Krav-märkta produkter. Ett e-ämne har godkänts, trots att det nyligen har blivit bedömt som potentiellt hälsofarligt av EU.

Krav-märkta produkter ska vara ekologiskt odlade, uppfylla extra höga krav för biologisk mångfald, mindre klimatpåverkan, god djurvälfärd och bättre arbetsvillkor för anställda, enligt hemsidan för märkningen. Konsumenter uppmanas ofta att handla Krav-märkta produkter eftersom det bland annat ska innehålla “mycket färre tillsatser än konventionellt framställd mat”.

Vid årsskiftet kommer dock Krav tillåta tolv nya tillsatser i svensk mat, rapporterar organisationen Äkta Vara.

De ej tidigare tillåtna konserveringsmedlen natriumnitrit (E250) och kaliumnitrat (E252) kommer nu att vara godkända i Krav-märkta produkter. Detta beslut fattas trots nyligen publicerade säkerhetsutvärderingar av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), vilka visar att nitrit är mer skadligt än vad som tidigare antagits.

Vår bedömning visar att för alla åldersgrupper i EU:s befolkning ger exponeringsnivån för nitrosaminer i livsmedel upphov till hälsorisker, sade Dr. Dieter Schrenk vid myndigheten.

Vidare tillåter man ytterligare tio tillsatser, däribland natriumaskorbat (E301) och helium (E939).

“Beroende av nitrit”

Tillsatserna är sedan tidigare tillåtna i EU-ekologiska produkter och anledningen till Kravs beslut om att utöka antalet e-ämnen som är godkända att använda i produkterna som är märkta är att man vill ”minska handelshinder och möjliggöra för ökad produktion av Krav-märkta livsmedel”.

De stora företag som ligger bakom Krav har egentligen alla möjligheter och resurser att lyfta nitritfritt, så att konsumenten själv får välja. Tyvärr har man valt att gå den motsatta vägen, troligen för att man vill skydda sitt övriga sortiment, som innehåller nitrit. Det är som att de vore beroende av nitrit, kommenterar Äkta varas verksamhetsledare Björn Bernhardson beslutet.

Krav tillåter sedan tidigare även andra tillsatser som inte är tillåtna inom EU:s ekologiska produkter, främst i form av olika konserveringsmedel i diverse fiskprodukter. Med de tolv nya tillsatserna innebär det att Krav från och med den 1 januari 2024 tillåter 64 tillsatsämnen, jämfört med EU:s ekologiska märkning som tillåter 56 stycken.

Fakta: Krav-märkning

Krav är en förkortning för ”Kontrollföreningen för alternativ odling”, som det tidigare hette. Krav-märkt innebär att produkterna är ekologiska och att bönderna inte använder naturfrämmande bekämpningsmedel i odlingarna, samt att man istället för konstgödsel bland annat använder stallgödsel från de egna djuren. Produkterna ska innehålla mycket färre tillsatser än vanligt framställd mat.

Krav är en ekonomisk förening som ej är vinstdrivande.

Idag finns tusentals företag inom 15 områden av olika slag anslutna till Krav.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!