Inrikes

Islamistorganisation måste betala tillbaka statsbidrag

Rashid Musa, ordförande för Sveriges Unga Muslimer.

Sveriges Unga Muslimer tvingas betala tillbaka tidigare utbetalda statsbidrag efter att organisationen som kopplas till radikal islamism ansetts ha brustit i kravet att respektera demokratins idéer.

– Det här är en av de första rättsliga prövningar av vad det innebär att verka i enlighet med demokratins idéer. Den är principiellt viktig och visar att vår tolkning av förordningen och att myndighetens beslut var rätt bedömning. Kammarrättens dom blir nu vägledande för vår och andra myndigheters bidragsgivning, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, till TT.
Redan i december 2016 beslutade MUCF att neka en ansökan från organisationen, när dessa ville ha statsbidrag för år 2017. Myndigheten ansåg dock att Sverige Unga Muslimer (SUM) helt enkelt inte uppfyllde de demokratiska krav som ställs för att få bidraget, exempelvis att förespråka jämställdhet och förbud mot diskriminering.

SUM var inte nöjda med beslutet och överklagade detta till Förvaltningsrätten i Stockholm som återvisade ärendet till MUCF. Myndigheten valde att utreda ärendet från grunden och kom 2018 återigen fram till att man måste ge avslag för SUM:s ansökan – dessutom måste den muslimska organisationen betala tillbaka de statsbidrag man redan fått.

Efter turer med överklaganden gick ärendet upp i Kammarrätten 2019 som kom fram till att SUM:s verksamhet brustit i respekten för demokratins idéer och att det därför är rimligt att de blir av med sina bidrag och tvingas betala tillbaka de bidrag de redan fått.

Myndighetens utredning visar att Sveriges unga muslimer och dess medlemsföreningar har bjudit in flera olämpliga föreläsare. Det har också funnits företrädare för organisationen som har uttalat sig i strid med demokratins idéer. Till skillnad från förvaltningsrätten anser kammarrätten att de åtgärder som organisationen har vidtagit för att åtgärda bristerna inte har varit tillräckliga”, skrev man då i ett pressmeddelande.

Sveriges Unga Muslimer försökte då få ärendet prövat i Högsta Förvaltningsdomstolen, men dessa har inte meddelat prövningstillstånd. Därför står Kammarrättens dom från förra året fast och den radikala muslimska organisationen får heller inga statsbidrag. De måste dessutom betala tillbaka minst 1 366 741 kronor.


Per Nordin
per.nordin@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!