Inrikes

Inget julfirande i kyrkan för Bollnäs förskolebarn

Arkivbild.

Kyrkoherden Ingrid Augrell är besviken över att Bollnäs förskolechefer har beslutat sig för att barnen detta år inte kommer att vara med under kyrkans årliga julspel. Hon menar att barnen har rätt att lära känna kristendomen och att religion inte är farligt för barn.

Augrell skriver i en insändare i Helahalsingland.se att det är tradition att Svenska kyrkan anordnar ett levande julspel, men att förskolecheferna i Bollnäs kommun det här året har bestämt att barnen inte får komma, och hon pekar på att det enligt FN:s barnkonvention är viktigt för barnen att lära känna religionerna och de religiösa sederna.
Vi i Bollnäs pastorat bjuder varje år in till levande julspel där berättelsen förmedlas på ett unikt och interaktivt sätt, men i år kommer inte lika många få ta del av detta. Bollnäs kommuns förskolechefer har nämligen bestämt att barnen inte får komma till kyrkan”, skriver hon i insändaren.

Hon menar vidare att under advent och juletider så är kristendomen av förklarliga skäl i fokus och att barnen inte bör hindras från att lära sig om de kristna berättelserna utan att detta istället bör ses som en del i deras allmänbildning och utbildning

Vi tar ifrån barnen möjligheten att bilda sig en egen uppfattning om de aldrig får möjligheten att lära känna de olika alternativen. Låt barnen komma hit till oss så ska vi berätta vad vi vet om julen! Snart går förskolebarnen på julledighet, har de inte rätt att veta varför?” avslutas insändaren.

 


Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!
  • Ämnen:
  • Bollnäs
  • julen