Göteborg kan låsa grundskolor – på grund av skjutningar

Ökade otryggheten

publicerad 2 december 2022
- av Sofie Persson

I Göteborg kan man komma att behöva låsa vissa grundskolor på grund av det ökade vapenvåld som sker, helt enkelt för att försöka skydda elever och personal.

I Sverige har skjutningarna ökat markant de senaste åren. Enligt polisens statistik har det under 2022 fram till 15 november skett 360 skjutningar i hela landet, varav 57 slutat dödligt. I en kartläggning av skattefinansierade SVT framgår att det skett drygt 700 skjutningar nära skolor de senaste tre åren och att 16 procent av Sveriges grundskoleelever går i en skola där det skett en eller flera skjutningar inom 500 meters radie de senaste tre åren.

Göteborg finns med på listan av de storstäder som drabbats värst av skjutningarna. En skola som drabbats hårt är Ryaskolan i Göteborg, där har det de senaste tre åren varit sju skottlossningar, två av dem med dödlig utgång.

Elever i dessa områden har upplevt saker som man hade hoppats de aldrig skulle uppleva, säger säkerhetssamordnaren för Göteborgs grundskolor, Peter Granfeldt.

Granfeldt antyder att man nu kan komma att behöva låsa vissa skolor i Göteborg på grund av det ökade våldet. Även om man vill hålla skolorna öppna är tryggheten för elever och personal viktigast.

Vi vill alltid ha skolorna öppna så mycket som möjligt men vi behöver titta på om vi i vissa lägen behöver ha skolorna låsta, förklarar han.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!