Endast var femte somalier i sysselsättning

publicerad 23 oktober 2020
- av Per Nordin
Somaliska kvinnor.

Somalier är en av de grupper som lyckats etablera sig allra sämst i Sverige. Nya siffror visar att bara omkring var femte somalier är i sysselsättning och att sju av tio endast har förgymnasial eller ingen utbildning alls.

I Sverige finns det drygt 50 000 människor från Somalia och bara i Rosengård i Malmö finns fem somaliska föreningar. Strax över 60 procent har kommit hit de senaste 15 åren, skriver LO-tidningen Arbetet i sin artikel med fokus på somalier i Sverige. En knapp tredjedel av hela gruppen har i dagsläget hunnit få svenska medborgarskap.

Av dem som kommit sedan 2005 är sysselsättningssiffrorna särskilt dystra – hela 92 procent av dessa saknar sysselsättning och antalet egenföretagare ligger på mycket låga 0,5 procent. Noterbart i sammanhanget är att termen ”sysselsättning” inte nödvändigtvis åsyftar lönearbete eller eget företagande utan även vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder och program.

Politiskt är Socialdemokraterna det parti som somalierna främst sympatiserar med. I valdistriktet Herrgården, där många medlemmar ur folkgruppen bor, blev Socialdemokraterna störst i hela landet med 87,5 procent av rösterna.

Gruppen sticker också ut genom sin höga nativitet och Arbetet intervjuar flera somaliska kvinnor som skaffat många barn trots att de inte haft någon fast inkomst eller arbete.

– Det är ett fast jobb att föda och ta hand om nio barn, förklarar en kvinna.

En annan somalisk kvinna som fått åtta barn på 12 år i Sverige hävdar att hon inte ”hunnit” skaffa sig någon utbildning eller arbete men att hon är ”bra på att laga mat” och drömmer om att få jobba i ett skolkök. En av kvinnorna har bott i Sverige i 11 år men har fortfarande inte genomgått någon annan utbildning än en kortare svenskakurs för invandrare.

Ordföranden för den somaliska föreningen Hashim Abdikarem berättar att somalier skaffar många barn eftersom detta är ett tecken på rikedom och något som ”inger respekt”. Ju fler barn man har, desto högre status har man i samhället och barnafödande ses om betydligt viktigare än exempelvis utbildning.

Bristen på utbildning följer även med föräldrarna till deras barn. Många somaliska ungdomar saknar behörighet till högre studier på grund av misslyckad skolgång och även bland dessa är arbetslösheten hög.

– Familjerna kan inte längre få bidrag för dem, eftersom de har fyllt 18. Och här finns inga aktiviteter som kan locka dem. I stället samlas man på ett antal mötesplatser eller säljer droger. Avståndet till kriminalitet är väldigt kort, förklarar Abdikarem som också menar att ett stort problem är att unga somalier saknar sunda förebilder eftersom även deras föräldrar saknar arbete.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!